تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نشست شورای رهبری مصالحه بدلیل اختلاف‌ها برگزار نشد

امروز (یک‌شنبه، ۲۵حمل) آخرین مهلت برای نهایی‌سازی فهرست شرکت کننده‌گان نشست دوحه و نهایی‌سازی صلاحیت‌های هیئت گفت وگوکننده بود؛ اما نشست امروز به علت اختلاف نظرها میان حکومت و سیاست‌گران برگزار نشد.

قراربود که شورای رهبری مصالحه به رهبری رییس‌جمهور غنی در این زمینه به‌روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته تصمیم نهایی را بگیرد، اما به علت اختلاف نظرها این نشست بی‌نتیجه پایان یافت. پس از آن، روز شنبه و سپس یک‌شنبه، مهلت نهایی این نشست بود، اما این کار امروز نیز انجام نشد.

این در حالی است که قرار است نشست قطر، تا پنج روز دیگر برگزار شود.

برخی از سیاست‌گران کشور، رییس‌جمهور را متهم می‌سازند که می‌خواهد سیاست‌گران را به سلیقۀ خودش انتخاب کند.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی گفت: «دولت، این تلاش را نباید بکند که هیئت مصالحۀ بی‌صلاحیت و تحت سیطرۀ آنان باشد و در رأس این هیئت هم باید کسی نباشد که معتقد به جنگ باشد.»

برخی دیگر از سیاست‌گران نیز می‌گویند که حکومت افغانستان دربارۀ شرکت مخالفان سیاسی‌اش در نشست دوحه مخالف است و این سیاست‌گران افغانستان فهرستی از شرکت کننده‌گان نشست قطر را به حکومت سپرده‌اند و اکنون حکومت دربارۀ این فهرست رأی‌زنی می‌کند.

احمدالله علیزی، والی پیشین کابل اظهار داشت: «حکومت در این لیست کسانی را انتخاب می‌کند که حکومتی باشند، اما ما سیاسیون می‌گویم که نه! باید یک هیئت افغانی تشکیل شود که بتواند از تمام افغانستان نماینده‌گی بکند.»

اما حکومت وحدت ملی می‌گوید که در آیندۀ نزدیک مشکلات میان سیاست‌گران افغانستان و حکومت حل خواهد شد.

فریدون خوزون، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه بیان داشت: «تلاش‌ها جریان دارند و امیدوار هستیم که تمام مسایل در نشست بعدی شورای رهبری مصالحه فیصله گردد.»

در همین حال، رهبری ۲۲ حزب سیاسی کشور که یک ائتلاف احزاب سیاسی برای نجات افغانستان را شکل داده‌اند، امروز در یک نشست، از جنجالی شدن گزینش هیئتی که قرار است به دوحه برود انتقاد کردند.

شاه محمود پوپل، رییس ائتلاف احزاب سیاسی برای نجات افغانستان بیان داشت: «می‌خواهند که سهم خود شان باشد، نه سهم ملی افغانستان شمول.»

در نشست روز چهارشنبۀ شورای رهبری مصالحه، فیصله شد تا نشست دوحه به روز سی‌ام ماه حمل تا روز نخست ماه ثور برگزار گردد.

افغانستان

نشست شورای رهبری مصالحه بدلیل اختلاف‌ها برگزار نشد

برخی از سیاست‌گران کشور، رییس‌جمهور را متهم می‌سازند که می‌خواهد سیاست‌گران را به سلیقۀ خودش انتخاب کند.

تصویر بندانگشتی

امروز (یک‌شنبه، ۲۵حمل) آخرین مهلت برای نهایی‌سازی فهرست شرکت کننده‌گان نشست دوحه و نهایی‌سازی صلاحیت‌های هیئت گفت وگوکننده بود؛ اما نشست امروز به علت اختلاف نظرها میان حکومت و سیاست‌گران برگزار نشد.

قراربود که شورای رهبری مصالحه به رهبری رییس‌جمهور غنی در این زمینه به‌روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته تصمیم نهایی را بگیرد، اما به علت اختلاف نظرها این نشست بی‌نتیجه پایان یافت. پس از آن، روز شنبه و سپس یک‌شنبه، مهلت نهایی این نشست بود، اما این کار امروز نیز انجام نشد.

این در حالی است که قرار است نشست قطر، تا پنج روز دیگر برگزار شود.

برخی از سیاست‌گران کشور، رییس‌جمهور را متهم می‌سازند که می‌خواهد سیاست‌گران را به سلیقۀ خودش انتخاب کند.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی گفت: «دولت، این تلاش را نباید بکند که هیئت مصالحۀ بی‌صلاحیت و تحت سیطرۀ آنان باشد و در رأس این هیئت هم باید کسی نباشد که معتقد به جنگ باشد.»

برخی دیگر از سیاست‌گران نیز می‌گویند که حکومت افغانستان دربارۀ شرکت مخالفان سیاسی‌اش در نشست دوحه مخالف است و این سیاست‌گران افغانستان فهرستی از شرکت کننده‌گان نشست قطر را به حکومت سپرده‌اند و اکنون حکومت دربارۀ این فهرست رأی‌زنی می‌کند.

احمدالله علیزی، والی پیشین کابل اظهار داشت: «حکومت در این لیست کسانی را انتخاب می‌کند که حکومتی باشند، اما ما سیاسیون می‌گویم که نه! باید یک هیئت افغانی تشکیل شود که بتواند از تمام افغانستان نماینده‌گی بکند.»

اما حکومت وحدت ملی می‌گوید که در آیندۀ نزدیک مشکلات میان سیاست‌گران افغانستان و حکومت حل خواهد شد.

فریدون خوزون، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه بیان داشت: «تلاش‌ها جریان دارند و امیدوار هستیم که تمام مسایل در نشست بعدی شورای رهبری مصالحه فیصله گردد.»

در همین حال، رهبری ۲۲ حزب سیاسی کشور که یک ائتلاف احزاب سیاسی برای نجات افغانستان را شکل داده‌اند، امروز در یک نشست، از جنجالی شدن گزینش هیئتی که قرار است به دوحه برود انتقاد کردند.

شاه محمود پوپل، رییس ائتلاف احزاب سیاسی برای نجات افغانستان بیان داشت: «می‌خواهند که سهم خود شان باشد، نه سهم ملی افغانستان شمول.»

در نشست روز چهارشنبۀ شورای رهبری مصالحه، فیصله شد تا نشست دوحه به روز سی‌ام ماه حمل تا روز نخست ماه ثور برگزار گردد.

هم‌رسانی کنید