تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

'مسؤول نظامی طالبان در افغانستان در ولایت هلمند کشته شد'

دفتر رسانه‌های ولایت هلمند، ادعا دارد که ملا محمد رحیم، مشهور به ملا منان، مسؤول نظامی طالبان در افغانستان کشته شده‌است.

به گفتۀ دفتر رسانه‌های ولایت هلمند، ملامنان، والی نام نهاد طالبان برای ولایت هلمند نیز بود و در یک حمله در این ولایت کشته شده‌است.

در یک خبرنامۀ دفتر رسانه‌های ولایت هلمند، آمده است که ملامنان با چهار تن دیگر به شمول دو سخن‌گوی او به روزشنبه در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند در یک حملۀ هواپیمای بی سرنشین کشته شده اند.

 گروه طالبان نیز کشته‌شدن ملا محمد رحیم را تأیید کرده‌اند. 

افغانستان

'مسؤول نظامی طالبان در افغانستان در ولایت هلمند کشته شد'

در یک خبرنامۀ دفتر رسانه‌های ولایت هلمند، آمده است که ملامنان با چهار تن دیگر به شمول دو سخن‌گوی او به روزشنبه در ولسوالی نوزاده ولایت هلمند در یک حملۀ هواپیمای بی سرنشین کشته شده اند.

Thumbnail

دفتر رسانه‌های ولایت هلمند، ادعا دارد که ملا محمد رحیم، مشهور به ملا منان، مسؤول نظامی طالبان در افغانستان کشته شده‌است.

به گفتۀ دفتر رسانه‌های ولایت هلمند، ملامنان، والی نام نهاد طالبان برای ولایت هلمند نیز بود و در یک حمله در این ولایت کشته شده‌است.

در یک خبرنامۀ دفتر رسانه‌های ولایت هلمند، آمده است که ملامنان با چهار تن دیگر به شمول دو سخن‌گوی او به روزشنبه در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند در یک حملۀ هواپیمای بی سرنشین کشته شده اند.

 گروه طالبان نیز کشته‌شدن ملا محمد رحیم را تأیید کرده‌اند. 

هم‌رسانی کنید