تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

قطع خدمات شبکه‌های مخابراتی دربلخ زنده‌گی مردم را مختل کرده‌‌است

شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ، می‌گویند که قطع خدمات شبکه‌های مخابراتی در این ولایت، روند زنده‌گی عادی آنان را مختل کرده‌است.

هشت روز می‌شود که خدمات شبکه‌های مخابراتی خصوصی در ولایت بلخ قطع استند و تنها شبکۀ مخابراتی «سلام» که یک شبکۀ حکومتی است، خدمات ارایه می‌کند.

باشنده‌گان ولایت بلخ، می‌گویند که قطع فعالیت این شبکه‌های مخابراتی، آنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده‌است.

زلیخا، یکی از باشنده‌گان مزارشریف است. او می‌گوید سه روز است که برای دریافت سیم‌کارت سلام به یکی از نماینده‌گی‌های این شرکت در مزارشریف می‌آید، اما بدلیل هجوم مردم موفق نمی‌شود سیم‌کارت بگیرد.

زلیخا سه روز است که برای گرفتن سیم‌کارت به شرکت مخابراتی سلام می‌آید.

این زن، می‌گوید که یک فرزندش سرباز‌است و فرزند دیگرش در بیرون از کشور کار می‌کند، اما نزدیک به یک هفته ‌است که از سرنوشت آنان اطلاعی ندارد: «یک پسرم عسکر است، در سنگر است و یک پسرم در ایران است. این‌جا آمدم تا سیم‌کارت بگیرم و از آنان احول بگیرم بخاطری‌که نزدیک عید است. اما سیم‌کارت نمی‌دهند؛ خسته شدم از برو بیا.»

محمدنظر که باشندۀ فاریاب است در مزارشریف کار می‌کند. او می‌گوید از روزی که خدمات شبکه‌های مخابراتی در این شهر قطع شده‌اند از خانواده‌اش اطلاعی ندارد.
 
یک هفته پیش خدمات روزانۀ شبکه‌های مخابراتی چهار شرکت خصوصی از سوی مقام‌های محلی بلخ به علت آنچه که همسویی این شرکت‌ها با طالبان می‌گویند، متوقف شدند.

این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که این شرکت‌های مخابراتی با وجود هشدارهای حکومت، شب هنگام خدمات شان را متوقف می‌کردند. آنان استدلال می‌کنند که از سوی گروه‌هایی تهدید می‌شوند.

صف طولانی باشنده‌گان مزارشریف در برابر دفتر شرکت مخابراتی «سلام» برای گرفتن سیم‌کارت.

در همین حال، محمدتقی پویا، رییس مخابرات بلخ می‌گوید تا هنگامی که این شرکت‌ها تعهد نسپارند که به گونۀ شبانه ‌روزی فعالیت می‌کنند، به آنان اجازۀ فعالیت داده نخواهد شد: «روی همین مشکل بحث‌ها جریان دارد. و تا زمانی این روند ادمه پیدا می‌کند که این‌ها تعهد نسپارند. اگر تعهد بسپارند به گونۀ بیست و چهارساعته فعالیت می‌کنند، والی هدایت خواهد داد که شرکت ها باز شوند.»

هرچند دیدگاه مسؤولان شرکت‌های مخابراتی خصوصی در بلخ را به دست آورده نتوانستیم اما مقام‌های محلی بلخ می‌گویند که این شرکت‌ها با قطع خدمات شبانۀ شان آب در آسیاب مخالفان مسلح دولت می‌ریزند از اینرو خواهان خدمات شبانه‌روزی شان استند.

افغانستان

قطع خدمات شبکه‌های مخابراتی دربلخ زنده‌گی مردم را مختل کرده‌‌است

یک هفته پیش خدمات روزانۀ شبکه‌های مخابراتی چهار شرکت خصوصی از سوی مقام‌های محلی بلخ به علت آنچه که همسویی این شرکت‌ها با طالبان می‌گویند، متوقف شدند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ، می‌گویند که قطع خدمات شبکه‌های مخابراتی در این ولایت، روند زنده‌گی عادی آنان را مختل کرده‌است.

هشت روز می‌شود که خدمات شبکه‌های مخابراتی خصوصی در ولایت بلخ قطع استند و تنها شبکۀ مخابراتی «سلام» که یک شبکۀ حکومتی است، خدمات ارایه می‌کند.

باشنده‌گان ولایت بلخ، می‌گویند که قطع فعالیت این شبکه‌های مخابراتی، آنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده‌است.

زلیخا، یکی از باشنده‌گان مزارشریف است. او می‌گوید سه روز است که برای دریافت سیم‌کارت سلام به یکی از نماینده‌گی‌های این شرکت در مزارشریف می‌آید، اما بدلیل هجوم مردم موفق نمی‌شود سیم‌کارت بگیرد.

زلیخا سه روز است که برای گرفتن سیم‌کارت به شرکت مخابراتی سلام می‌آید.

این زن، می‌گوید که یک فرزندش سرباز‌است و فرزند دیگرش در بیرون از کشور کار می‌کند، اما نزدیک به یک هفته ‌است که از سرنوشت آنان اطلاعی ندارد: «یک پسرم عسکر است، در سنگر است و یک پسرم در ایران است. این‌جا آمدم تا سیم‌کارت بگیرم و از آنان احول بگیرم بخاطری‌که نزدیک عید است. اما سیم‌کارت نمی‌دهند؛ خسته شدم از برو بیا.»

محمدنظر که باشندۀ فاریاب است در مزارشریف کار می‌کند. او می‌گوید از روزی که خدمات شبکه‌های مخابراتی در این شهر قطع شده‌اند از خانواده‌اش اطلاعی ندارد.
 
یک هفته پیش خدمات روزانۀ شبکه‌های مخابراتی چهار شرکت خصوصی از سوی مقام‌های محلی بلخ به علت آنچه که همسویی این شرکت‌ها با طالبان می‌گویند، متوقف شدند.

این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که این شرکت‌های مخابراتی با وجود هشدارهای حکومت، شب هنگام خدمات شان را متوقف می‌کردند. آنان استدلال می‌کنند که از سوی گروه‌هایی تهدید می‌شوند.

صف طولانی باشنده‌گان مزارشریف در برابر دفتر شرکت مخابراتی «سلام» برای گرفتن سیم‌کارت.

در همین حال، محمدتقی پویا، رییس مخابرات بلخ می‌گوید تا هنگامی که این شرکت‌ها تعهد نسپارند که به گونۀ شبانه ‌روزی فعالیت می‌کنند، به آنان اجازۀ فعالیت داده نخواهد شد: «روی همین مشکل بحث‌ها جریان دارد. و تا زمانی این روند ادمه پیدا می‌کند که این‌ها تعهد نسپارند. اگر تعهد بسپارند به گونۀ بیست و چهارساعته فعالیت می‌کنند، والی هدایت خواهد داد که شرکت ها باز شوند.»

هرچند دیدگاه مسؤولان شرکت‌های مخابراتی خصوصی در بلخ را به دست آورده نتوانستیم اما مقام‌های محلی بلخ می‌گویند که این شرکت‌ها با قطع خدمات شبانۀ شان آب در آسیاب مخالفان مسلح دولت می‌ریزند از اینرو خواهان خدمات شبانه‌روزی شان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره