تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

فرمانده پولیس ننگرهار: داعش هنوز هم در این ولایت حضور دارد

فرمانده پولیس ننگرهار، می‌پذیرد که هنوز هم جنگجویان داعش در چند ولسوالی این ولایت فعالیت دارند.

عبدالرقیب مبارز، می‌افزاید که این جنگجویان داعش بیشتر در ولسوالی‌های شیرزاد و حصارک ولایت ننگرهار حضور و فعالیت دارند.

با این هم، آقای مبارز می‌افزاید که حضور داعش در ننگرهار ننگران کننده نیست و عملیات‌های زمینی و هوایی برای نابودی آنان جریان دارند: «داعش فعالیتش زیاد نیست؛ تنها در چند بخش ولسوالی شیرزاد و حصارک حضور دارند و آن‌هم به‌گونۀ مخفیانه.»

شهروندان ولایت ننگرهار را نه تنها حضور و فعالیت داعش که هدف قرارگرفتن عالمان دین در این ولایت نگران ساخته‌اند.

به گفتۀ آنان در جریان دوماه اخیر، در حدود بیست عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شده‌اند – ترورهایی‌که به گفتۀ آقای مبارز، کار گروه‌هایی است که در جنگ با نیروهای امنیتی شکست خورده‌اند: «دشمن گریخته است در مرزها پنها شده‌اند؛ گاهی دست به این حمله‌ها می‌زنند تا میان مردم و حکومت فاصله ایجاد کنند.»

انعام‌الله، باشندۀ ننگرهار نیز افزود: «بسیار وضعیت امنیتی خراب است؛ ما نمی‌توانیم به آسانی در شهر گشت و گذار کنیم.»

این همه در حالی است که چند ماه پیش، حکومت اعلام کرد که مرکز بزرگ گروه داعش در ننگرهار را نابود کرده‌است.

افغانستان

فرمانده پولیس ننگرهار: داعش هنوز هم در این ولایت حضور دارد

عبدالرقیب مبارز، می‌افزاید که این جنگجویان داعش بیشتر در ولسوالی‌های شیرزاد و حصارک ولایت ننگرهار حضور و فعالیت دارند.

تصویر بندانگشتی

فرمانده پولیس ننگرهار، می‌پذیرد که هنوز هم جنگجویان داعش در چند ولسوالی این ولایت فعالیت دارند.

عبدالرقیب مبارز، می‌افزاید که این جنگجویان داعش بیشتر در ولسوالی‌های شیرزاد و حصارک ولایت ننگرهار حضور و فعالیت دارند.

با این هم، آقای مبارز می‌افزاید که حضور داعش در ننگرهار ننگران کننده نیست و عملیات‌های زمینی و هوایی برای نابودی آنان جریان دارند: «داعش فعالیتش زیاد نیست؛ تنها در چند بخش ولسوالی شیرزاد و حصارک حضور دارند و آن‌هم به‌گونۀ مخفیانه.»

شهروندان ولایت ننگرهار را نه تنها حضور و فعالیت داعش که هدف قرارگرفتن عالمان دین در این ولایت نگران ساخته‌اند.

به گفتۀ آنان در جریان دوماه اخیر، در حدود بیست عالم دین از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شده‌اند – ترورهایی‌که به گفتۀ آقای مبارز، کار گروه‌هایی است که در جنگ با نیروهای امنیتی شکست خورده‌اند: «دشمن گریخته است در مرزها پنها شده‌اند؛ گاهی دست به این حمله‌ها می‌زنند تا میان مردم و حکومت فاصله ایجاد کنند.»

انعام‌الله، باشندۀ ننگرهار نیز افزود: «بسیار وضعیت امنیتی خراب است؛ ما نمی‌توانیم به آسانی در شهر گشت و گذار کنیم.»

این همه در حالی است که چند ماه پیش، حکومت اعلام کرد که مرکز بزرگ گروه داعش در ننگرهار را نابود کرده‌است.

هم‌رسانی کنید