تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

عدم برگزاری نشست جده؛ طالبان می‌گویند این نشست در برنامۀ شان نبود

نشست جده که انتظار می‌رفت به روز چهارم ماه جنوری برگزار شود و طالبان یک بار دیگر بر میز گفت وگو بنشینند، برگزار نشد.

ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در پیامی به طلوع نیوز می‌گوید که این نشست را در برنامه نداشتند، اما در بارۀ نشست بعدی شان با امریکایی‌ها به زودی خواهند گفت.

این اظهارات تازۀ طالبان، ظاهرأ نشان می‌دهد که تلاش‌های امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات ازبهر کشانیدن طالبان برای گفت وگو با حکومت افغانستان با موانع تازه روبه رو شده‌اند.

پیش از این، حکومت افغانستان نیز تأکید کرده است که اگر طالبان برای دیدار با نماینده‌گان حکومت حاضر نشوند، این نماینده‌گان به جده نخواهند رفت.

نظر محمد مطمئن، آگاه مسایل سیاسی در این باره می‌گوید: «طالبان قبول نکردند که در این تاریخ نشست برگزار شود. این که هرکسی گفته بود فکر می‌کنم که برای خود امتیازات خواسته بود احتمال دارد که نشست برگزار شود ولی تا کنون هم مشخص نیست در کجا خواهد بود.»

شورای عالی صلح، می‌گوید که زمان برگزاری نشست جده تا کنون مشخص نشده است و حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست پیش شرط دارد.

سید احسان طاهری، سخن‌گوی این شورا گفت: «بحث جده کاملأ متفاوت است، نشستی که دایر می‌شود بدون شک افغانستان باید در آن باشد اما شرط افغانستان این است که بحث صلح افغانستان است، مذاکره نیست اما برای اعتماد سازی افغانستان در آنجا می‌باشد با شرط این که اطمینان قوی داده شود تکرار تجربه ابوظبی نباشد.»

اما، طالبان پیش از این گفته اند که با حکومت افغانستان نه بل با امریکا گفت وگو خواهند کرد. به نظر می‌رسد که یکی از علت‌های برگزار نشدن نشست جده هم، دوری جستن طالبان از گفت وگوهای رو در رو با حکومت است.

علی اکبر جمشیدی، آگاه مسایل سیاسی اظهار داشت: «حکومت افغانستان به متحدان خود باید بگوید که شما وقتی که با مخالفان مسلح ما ملاقات می‌کنید و مذاکره می‌کنید این در غیاب نماینده‌گان دولت ما می‌تواند یک نوع بی اعتنایی و یک نوع دهن کجی به نظام سیاسی و دولت و حکومت افغانستان باشد.»

با این همه، حکومت سال ۲۰۱۹میلادی را سال تأمین صلح در کشور می‌داند و شورای عالی صلح از گفت وگوهای رو در رو با طالبان در آینده نزدیک سخن گفته است.

افغانستان

عدم برگزاری نشست جده؛ طالبان می‌گویند این نشست در برنامۀ شان نبود

طالبان، گزارش‌های پخش شده در بارۀ برگزاری نشست جده را دور از حقیقت می‌دانند. سخن‌گوی طالبان می‌گوید که نشست‌های این گروه با امریکایی‌ها ادامه دارند اما به گفته او  طالبان نشست جده را در برنامه نداشتند.

تصویر بندانگشتی

نشست جده که انتظار می‌رفت به روز چهارم ماه جنوری برگزار شود و طالبان یک بار دیگر بر میز گفت وگو بنشینند، برگزار نشد.

ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در پیامی به طلوع نیوز می‌گوید که این نشست را در برنامه نداشتند، اما در بارۀ نشست بعدی شان با امریکایی‌ها به زودی خواهند گفت.

این اظهارات تازۀ طالبان، ظاهرأ نشان می‌دهد که تلاش‌های امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات ازبهر کشانیدن طالبان برای گفت وگو با حکومت افغانستان با موانع تازه روبه رو شده‌اند.

پیش از این، حکومت افغانستان نیز تأکید کرده است که اگر طالبان برای دیدار با نماینده‌گان حکومت حاضر نشوند، این نماینده‌گان به جده نخواهند رفت.

نظر محمد مطمئن، آگاه مسایل سیاسی در این باره می‌گوید: «طالبان قبول نکردند که در این تاریخ نشست برگزار شود. این که هرکسی گفته بود فکر می‌کنم که برای خود امتیازات خواسته بود احتمال دارد که نشست برگزار شود ولی تا کنون هم مشخص نیست در کجا خواهد بود.»

شورای عالی صلح، می‌گوید که زمان برگزاری نشست جده تا کنون مشخص نشده است و حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست پیش شرط دارد.

سید احسان طاهری، سخن‌گوی این شورا گفت: «بحث جده کاملأ متفاوت است، نشستی که دایر می‌شود بدون شک افغانستان باید در آن باشد اما شرط افغانستان این است که بحث صلح افغانستان است، مذاکره نیست اما برای اعتماد سازی افغانستان در آنجا می‌باشد با شرط این که اطمینان قوی داده شود تکرار تجربه ابوظبی نباشد.»

اما، طالبان پیش از این گفته اند که با حکومت افغانستان نه بل با امریکا گفت وگو خواهند کرد. به نظر می‌رسد که یکی از علت‌های برگزار نشدن نشست جده هم، دوری جستن طالبان از گفت وگوهای رو در رو با حکومت است.

علی اکبر جمشیدی، آگاه مسایل سیاسی اظهار داشت: «حکومت افغانستان به متحدان خود باید بگوید که شما وقتی که با مخالفان مسلح ما ملاقات می‌کنید و مذاکره می‌کنید این در غیاب نماینده‌گان دولت ما می‌تواند یک نوع بی اعتنایی و یک نوع دهن کجی به نظام سیاسی و دولت و حکومت افغانستان باشد.»

با این همه، حکومت سال ۲۰۱۹میلادی را سال تأمین صلح در کشور می‌داند و شورای عالی صلح از گفت وگوهای رو در رو با طالبان در آینده نزدیک سخن گفته است.

هم‌رسانی کنید