تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

عبدالله: جرگه صلح به حل مشکلات ممد نیست و در آن شرکت نمی‌کنم

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که او در جرگۀ مشورتی صلح شرکت نمی‌کند.

آقای عبدالله، گفته‌است که این جرگه برای حل مشکلات موجود در افغانستان ممد نیست.

در یک اعلامیۀ تیم ثبات و هم‌‎گرایی، آمده‌است که دربارۀ برگزاری جرگۀ صلح با این تیم مشوره نشده‌است: «ما در تیم ثبات و همگرایی، نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده‌ایم و در عین حال، دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ نداریم.»

اعلامیه افزوده‌است: «تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله اعلام می‌نماید که در نشست زیر نام «جرگه مشورتی صلح» اشتراک نخواهد کرد و این نشست را ممد به حل مشکلات موجود در افغانستان نمی‌داند.»

در همین حال، هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور در واکنش به این گفته‌ها می‌‎گوید که «تیم ثبات و همگرایی تا اکنون نگرانی و شکایت خویش را در مورد لویه جرگه مشورتی صلح با رییس‌جمهور شریک نکرده بود.»

چخانسوری گفته قرار است غنی با عبدالله در این باره دیدار کند.

قرار است جرگۀ صلح به تاریخ نهم ماه ثور برگزار شود و در آن بیش از دوهزارتن از سراسر کشور شرکت خواهند کرد.

حکومت می‌گوید که در این نشست، خط‌وط سرخ‌ گفت‌وگوها با طالبان مشخص خواهند شد.

افغانستان

عبدالله: جرگه صلح به حل مشکلات ممد نیست و در آن شرکت نمی‌کنم

قرار است جرگۀ صلح به تاریخ نهم ماه ثور برگزار شود و در آن بیش از دوهزارتن از سراسر کشور شرکت خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که او در جرگۀ مشورتی صلح شرکت نمی‌کند.

آقای عبدالله، گفته‌است که این جرگه برای حل مشکلات موجود در افغانستان ممد نیست.

در یک اعلامیۀ تیم ثبات و هم‌‎گرایی، آمده‌است که دربارۀ برگزاری جرگۀ صلح با این تیم مشوره نشده‌است: «ما در تیم ثبات و همگرایی، نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده‌ایم و در عین حال، دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ نداریم.»

اعلامیه افزوده‌است: «تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله اعلام می‌نماید که در نشست زیر نام «جرگه مشورتی صلح» اشتراک نخواهد کرد و این نشست را ممد به حل مشکلات موجود در افغانستان نمی‌داند.»

در همین حال، هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور در واکنش به این گفته‌ها می‌‎گوید که «تیم ثبات و همگرایی تا اکنون نگرانی و شکایت خویش را در مورد لویه جرگه مشورتی صلح با رییس‌جمهور شریک نکرده بود.»

چخانسوری گفته قرار است غنی با عبدالله در این باره دیدار کند.

قرار است جرگۀ صلح به تاریخ نهم ماه ثور برگزار شود و در آن بیش از دوهزارتن از سراسر کشور شرکت خواهند کرد.

حکومت می‌گوید که در این نشست، خط‌وط سرخ‌ گفت‌وگوها با طالبان مشخص خواهند شد.

هم‌رسانی کنید