تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

شورای عالی صلح: هیئت مذاکره کننده حکومت به زودی تشکیل خواهد شد

شورای عالی صلح در واکنش به خواست نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که در آینده نزدیک ایجاد یک هیئت با صلاحیت و همه‌شمول برای پیش‌بُرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان اعلام خواهد شد.

زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، ازطالبان و حکومت افغانستان خواسته است که هیئت‌های گفت‌وگو کننده شان را برای صلح بگمارند.

سخنگوی شورای عالی صلح می‌گوید که کارها برای نهایی سازی این هیئت در حال نهایی شدن است.

سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، گفت: «در آینده نزدیک هیئت همه شمول با صلاحیت مذاکره کننده حکومت افغانستان اعلام خواهد شد. ما منتظر رهبری طالبان هستیم که آنان نیز هیئت مذاکره کننده شان را بخاطر مذاکره با حکومت افغانستان تعیین کنند.»

آقای خلیل‌زاد که صبح امروز راهی اسلام آباد شد، گفت‌وگوها را در باره صلح افغانستان، با مقام‌های پاکستانی آغاز کرده است.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «آقای خلیل‌زاد با توجه به تماس و شناختی که از منطقه و پاکستان دارد، چیزی که واقعیت است آن را بیان کند و تلاش کند که پاکستان را متقاعد بسازد تا در کنار دولت افغانستان و جامعه جهانی بایستد.»

با این همه برخی از مقام‌های پیشین طالبان از دخیل شدن آقای خلیل‌زاد در روند صلح افغانستان خوشبین به نظر می‌رسند و از امریکا می‌خواهند که این هدف را صادقانه دنبال کند.

سید اکبر آغا، رهبر پیشین گروه جیش المسلمین، گفت: «اگر امریکاییان زلمی خلیل‌زاد را گماشته اند که در افغانستان صلح بیاید و آقای خلیل‌زاد هم به گونه درست از امریکاییان نماینده‌گی کند، من فکر می‌کنم که نتیجه خواهد داد؛ اما نه به حیث یک افغان شامل این روند شود.»

آقای خلیل‌زاد تامین صلح و به نتیجه رسیدن این روند را زمان‌گیر می‌داند، اما به پیروزی این روند خوشبین به نظر می‌رسد.

او پس از کابل و اسلام آباد، به امارات متحده عرب، ریاض و دوحه نیز سفرهایی خواهد داشت.

طالبان تاکنون به پیشنهاد خلیل‌زاد مبنی بر ایجاد و معرفی یک هئیت با صلاحیت برای مذاکره با حکومت افغانستان، چیزی نگفته‌اند.

افغانستان

شورای عالی صلح: هیئت مذاکره کننده حکومت به زودی تشکیل خواهد شد

شورای عالی صلح می‌گوید که در آینده نزدیک یک هیات با صلاحیت و همه‌شمول برای مذاکره با طالبان ایجاد خواهد شد.

Thumbnail

شورای عالی صلح در واکنش به خواست نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که در آینده نزدیک ایجاد یک هیئت با صلاحیت و همه‌شمول برای پیش‌بُرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان اعلام خواهد شد.

زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، ازطالبان و حکومت افغانستان خواسته است که هیئت‌های گفت‌وگو کننده شان را برای صلح بگمارند.

سخنگوی شورای عالی صلح می‌گوید که کارها برای نهایی سازی این هیئت در حال نهایی شدن است.

سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، گفت: «در آینده نزدیک هیئت همه شمول با صلاحیت مذاکره کننده حکومت افغانستان اعلام خواهد شد. ما منتظر رهبری طالبان هستیم که آنان نیز هیئت مذاکره کننده شان را بخاطر مذاکره با حکومت افغانستان تعیین کنند.»

آقای خلیل‌زاد که صبح امروز راهی اسلام آباد شد، گفت‌وگوها را در باره صلح افغانستان، با مقام‌های پاکستانی آغاز کرده است.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «آقای خلیل‌زاد با توجه به تماس و شناختی که از منطقه و پاکستان دارد، چیزی که واقعیت است آن را بیان کند و تلاش کند که پاکستان را متقاعد بسازد تا در کنار دولت افغانستان و جامعه جهانی بایستد.»

با این همه برخی از مقام‌های پیشین طالبان از دخیل شدن آقای خلیل‌زاد در روند صلح افغانستان خوشبین به نظر می‌رسند و از امریکا می‌خواهند که این هدف را صادقانه دنبال کند.

سید اکبر آغا، رهبر پیشین گروه جیش المسلمین، گفت: «اگر امریکاییان زلمی خلیل‌زاد را گماشته اند که در افغانستان صلح بیاید و آقای خلیل‌زاد هم به گونه درست از امریکاییان نماینده‌گی کند، من فکر می‌کنم که نتیجه خواهد داد؛ اما نه به حیث یک افغان شامل این روند شود.»

آقای خلیل‌زاد تامین صلح و به نتیجه رسیدن این روند را زمان‌گیر می‌داند، اما به پیروزی این روند خوشبین به نظر می‌رسد.

او پس از کابل و اسلام آباد، به امارات متحده عرب، ریاض و دوحه نیز سفرهایی خواهد داشت.

طالبان تاکنون به پیشنهاد خلیل‌زاد مبنی بر ایجاد و معرفی یک هئیت با صلاحیت برای مذاکره با حکومت افغانستان، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید