تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شهردار پیشین هرات به ۱۶سال و ۷ ماه زندان محکوم شد

دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، فرهاد نیایش، از شهرداران پیشین ولایت هرات را به جرم اختلاس و استفاده سوء از صلاحیت ها، به ۱۶ سال و هفت ماه زندان محکوم کرد.

فرهاد نیایش، و یازده مقام و کارمند پیشین دولتی دیگر این ولایت، که در چنین قضایا مجرم شناخته شده اند، امروز در کابل به دادگاه کشانیده شدند.

شیرآقا منیب، رییس دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حکمش را این گونه قرآئت کرد: «تو فرهاد نیایش و اسامی عبدالباقی پوپل، معروف رسولی و خالد عمر را به جبران خساره وارده مبلغ بیست و یک میلیون و دوصد و هفتاد و هفت هزار و سه صد و شصت و هشت افغانی، بابت تخریب دکان ها و مبلغ پانزده میلیون و پنجصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد و بیست و چهار افغانی، بابت جبران خساره عدم حصول کرایه دکان های تخریب شده، طور علی السویه محکوم نمودیم.»    

در این میان، عملی شدن فیصله های دادگاه های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، از نیازهایی است که از بهر پیکار با فساد، مهم دانسته می شود.

معین معین، عضو محور ملی مردم افغانستان می گوید: «بیشتر به دنبال پرونده های کوچک و خُرد و ریزه یی است که خیلی نمی توانند درست برای مردم افغانستان قابل باشند؛ در حالی که ما خیلی پرونده های گسترده یی در داخل افغانستان داریم.»

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، تاکنون بیش از ۱۳۰پرونده را بررسی کرده است.

این مرکز به پرونده های آن کارمندان بلندپایه دولتی رسیده گی می کند که به فساد اداری و استفاده سوء از صلاحیت ها، متهم استند و نیز آن قضایای رشوت ستانی که به بیشتر از پنج میلیون افغانی برسند و اختلاس هایی که بیشتر از ده میلیون افغانی باشند، از سوی همین مرکز، حل و فصل می گردند.

افغانستان

شهردار پیشین هرات به ۱۶سال و ۷ ماه زندان محکوم شد

دوازده مقام و کارمند پیشین چندین نهاد دولتی در هرات، به شمول یکی از شهرداران پیشین این ولایت، به روز دوشنبه در کابل، در پیوند با قضایای اختلاس و استفاده سوء از صلاحیت ها، به دادگاه کشانیده شدند.

تصویر بندانگشتی

دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، فرهاد نیایش، از شهرداران پیشین ولایت هرات را به جرم اختلاس و استفاده سوء از صلاحیت ها، به ۱۶ سال و هفت ماه زندان محکوم کرد.

فرهاد نیایش، و یازده مقام و کارمند پیشین دولتی دیگر این ولایت، که در چنین قضایا مجرم شناخته شده اند، امروز در کابل به دادگاه کشانیده شدند.

شیرآقا منیب، رییس دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حکمش را این گونه قرآئت کرد: «تو فرهاد نیایش و اسامی عبدالباقی پوپل، معروف رسولی و خالد عمر را به جبران خساره وارده مبلغ بیست و یک میلیون و دوصد و هفتاد و هفت هزار و سه صد و شصت و هشت افغانی، بابت تخریب دکان ها و مبلغ پانزده میلیون و پنجصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد و بیست و چهار افغانی، بابت جبران خساره عدم حصول کرایه دکان های تخریب شده، طور علی السویه محکوم نمودیم.»    

در این میان، عملی شدن فیصله های دادگاه های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، از نیازهایی است که از بهر پیکار با فساد، مهم دانسته می شود.

معین معین، عضو محور ملی مردم افغانستان می گوید: «بیشتر به دنبال پرونده های کوچک و خُرد و ریزه یی است که خیلی نمی توانند درست برای مردم افغانستان قابل باشند؛ در حالی که ما خیلی پرونده های گسترده یی در داخل افغانستان داریم.»

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، تاکنون بیش از ۱۳۰پرونده را بررسی کرده است.

این مرکز به پرونده های آن کارمندان بلندپایه دولتی رسیده گی می کند که به فساد اداری و استفاده سوء از صلاحیت ها، متهم استند و نیز آن قضایای رشوت ستانی که به بیشتر از پنج میلیون افغانی برسند و اختلاس هایی که بیشتر از ده میلیون افغانی باشند، از سوی همین مرکز، حل و فصل می گردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره