تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شرکت‌ کننده‌گان نشست میان افغانان به دوحه رسیدند

در حدود شصت شرکت کنندۀ نشست میان افغانان که قرار است فردا (یک‌شنبه، ۱۶سرطان) آغاز شود، به دوحه میزبان این نشست رسیده‌اند.

شرکت کننده‌گانی که از افغانستان رفته‌اند شامل اعضای جامعۀ مدنی، خبرنگاران، زنان و شماری از سیاسیون استند.

در این نشست، پانزده تن از رهبران طالبان نیز شرکت خواهند کرد. قطر و آلمان به‌گونۀ مشترک برای برگزاری نشست میان افغانان زمینه‌سازی کرده‌اند.

منابع آگاه از این نشست، می‌گویند که تمرکز شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان بر شناسایی و اولویت بندی مسایل کلیدی و نیز ایجاد یک راه‌کار برای مدیریت گفت‌وگوهای صلح خواهد بود.
هرچند برخی از چهره‌های حکومتی نیز به این نشست دعوت شده‌اند اما حکومت افغانستان می‌گوید که این افراد در نشست میان افغانان از حکومت نماینده‌گی نمی‌کنند.

همزمان با این، رسانه‌های غربی گزارش داده‌اند که نماینده‌گان طالبان و ایالات متحدۀ امریکا که از یک هفته بدینسو در قطر سرگرم گفت‌وگوهای صلح استند، در حال نوشتن دوبارۀ پیش‌نویس توافقی دربارۀ خروج نیروهای خارجی از افغانستان استند.

بربنیاد گزارش‌های این رسانه‌ها، نماینده گان طالبان و ایالات متحدۀ امریکا می‌کوشند که پیش از آغاز نشست فردا، این پیش‌نویس را نهایی بسازند. 

افغانستان

شرکت‌ کننده‌گان نشست میان افغانان به دوحه رسیدند

نشست میان افغانان، قرار است به روزهای یک‌شنبه و دوشنبه در دوحه برگزار شود.

تصویر بندانگشتی

در حدود شصت شرکت کنندۀ نشست میان افغانان که قرار است فردا (یک‌شنبه، ۱۶سرطان) آغاز شود، به دوحه میزبان این نشست رسیده‌اند.

شرکت کننده‌گانی که از افغانستان رفته‌اند شامل اعضای جامعۀ مدنی، خبرنگاران، زنان و شماری از سیاسیون استند.

در این نشست، پانزده تن از رهبران طالبان نیز شرکت خواهند کرد. قطر و آلمان به‌گونۀ مشترک برای برگزاری نشست میان افغانان زمینه‌سازی کرده‌اند.

منابع آگاه از این نشست، می‌گویند که تمرکز شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان بر شناسایی و اولویت بندی مسایل کلیدی و نیز ایجاد یک راه‌کار برای مدیریت گفت‌وگوهای صلح خواهد بود.
هرچند برخی از چهره‌های حکومتی نیز به این نشست دعوت شده‌اند اما حکومت افغانستان می‌گوید که این افراد در نشست میان افغانان از حکومت نماینده‌گی نمی‌کنند.

همزمان با این، رسانه‌های غربی گزارش داده‌اند که نماینده‌گان طالبان و ایالات متحدۀ امریکا که از یک هفته بدینسو در قطر سرگرم گفت‌وگوهای صلح استند، در حال نوشتن دوبارۀ پیش‌نویس توافقی دربارۀ خروج نیروهای خارجی از افغانستان استند.

بربنیاد گزارش‌های این رسانه‌ها، نماینده گان طالبان و ایالات متحدۀ امریکا می‌کوشند که پیش از آغاز نشست فردا، این پیش‌نویس را نهایی بسازند. 

هم‌رسانی کنید