تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

شاهراه سالنگ پس از ۱۶ ساعت بسته بودن دوباره باز شد

مسؤولان ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌گویند که شاهراه سالنگ پس از ۱۶ ساعت بسته بودن، پیش از چاشت امروز (شنبه) دوباره به روی رفت و آمد موترها باز شده است. 

عبدالبصیر حبیبی، رییس ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌‎گوید برف‌باری اکنون پایان یافته است و این شاهراه ساعت ۱۰ صبح امروز پس از پاک کاری به روی ترافیک باز شده است.

او می‌افزاید که تنها صبح امروز چهار برف کوچ در سالنگ جنوبی فرود آمده اند که تلفات جانی در پی نداشته اند.

به گفتۀ ریس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، ضخامت برف در این شاهراه به بیش از یک متر رسیده است و طوفان فروکش کرده است.

مسؤول حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از راننده گانی که از این مسیر می‌گذرند می‌خواهد که وسایل زمستانی را با خود داشته باشند. 

پیش از این، صابر احمدی، ولسوال سالنگ ولایت پروان گفته بود که ریزش برف از دو روز به اینسو در سالنگ‌ها ادامه دارد و ضخامت برف در سالنگ جنوبی به بیش از ۸۰ سانتی متر رسیده است.

افغانستان

شاهراه سالنگ پس از ۱۶ ساعت بسته بودن دوباره باز شد

رییس ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، می‌‎گوید تنها صبح امروز چهار برف کوچ در سالنگ جنوبی فرود آمده‌اند که تلفاتی در پی نداشته‌اند.

Thumbnail

مسؤولان ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌گویند که شاهراه سالنگ پس از ۱۶ ساعت بسته بودن، پیش از چاشت امروز (شنبه) دوباره به روی رفت و آمد موترها باز شده است. 

عبدالبصیر حبیبی، رییس ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌‎گوید برف‌باری اکنون پایان یافته است و این شاهراه ساعت ۱۰ صبح امروز پس از پاک کاری به روی ترافیک باز شده است.

او می‌افزاید که تنها صبح امروز چهار برف کوچ در سالنگ جنوبی فرود آمده اند که تلفات جانی در پی نداشته اند.

به گفتۀ ریس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، ضخامت برف در این شاهراه به بیش از یک متر رسیده است و طوفان فروکش کرده است.

مسؤول حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از راننده گانی که از این مسیر می‌گذرند می‌خواهد که وسایل زمستانی را با خود داشته باشند. 

پیش از این، صابر احمدی، ولسوال سالنگ ولایت پروان گفته بود که ریزش برف از دو روز به اینسو در سالنگ‌ها ادامه دارد و ضخامت برف در سالنگ جنوبی به بیش از ۸۰ سانتی متر رسیده است.

هم‌رسانی کنید