تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

سیگر: برنامۀ "پروموت" در افغانستان ناکام بوده است

بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) بزرگترین برنامۀ توانمند سازی زنان "پروموت" را در افغانستان ناکام می‌داند.

درگزارش تازۀ این نهاد آمده که ۲۸۰میلیون دالری‌که درچارچوب این برنامه به منظور توانمندسازی ۵۷هزار زن در بخش‎های گوناگون افغانستان ویژه شده بود، هدر رفته اند.

بربنیاد این گزارش، باعملی شدن برنامۀ پروموت در جریان پنج سال، ظرفیت‌های ۷۵هزار زن بلند برده می‌شد اما با گذشت در حدود سه سال، تنها کارهای خوبی این پروژه گماشتن ۵۵ زن در سطح رهبری شماری از نهادها است.

دیده‌بان حقوق بشر هشدار می‌دهد که با این وجود احتمال دارد در حدود ۲۰۰میلیون دالرکمک دیگر که قراراست بربنیاد برنامۀ پروموت در افغانستان هزینه شوند، از سوی حکومت امریکا قطع شود.

هیدر بار، پژوهشگر ارشد این دیده‌بان می‌گوید: «نگرانی من از گزارش سیگر این است که ایالات متحده امریکا در بارۀ پول هایی که به افغانستان می دهد – در حدود ۲۰۰ میلیون دالر – تجدید نظر کند. بیمی که من دارم این است که ادارۀ ترمپ بگوید که این برنامه ناکام بوده است و آن را ملغا بسازید.»

 برنامۀ‌ پروموت، از سوی نهاد توسعۀ جهانی امریکا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴میلادی ازبهر افزایش فرصت‌ها برای زنان افغانستان راه‌اندازی شد.

در این میان، شماری از بانوان کشور در بارۀ پروژۀ پروموت دیدگاه‌های گوناگونی دارند.

سودابه ناصری، یکی از کسانی است که از پروژۀ پرموت مستفید شده می‌گوید: «برنامۀ پروموت واقعأ برای ارتقای ظرفیت بانوان بسیار مفید بود.»

در همین حال، دفتر بانوی نخست کشور به طلوع نیوز می‌گوید که برنامه پروموت از سوی این دفتر به پیش برده نمی شود.

این دفتر در یک خبرنامه گفت که رولا غنی بانوی نخست کشور به سیگر گفته است که یک بخش بزرگ برنامه پروموت روی معاشات کارمندان خارجی این برنامه به مصرف می‌رسد.

افغانستان

سیگر: برنامۀ "پروموت" در افغانستان ناکام بوده است

درهمین حال، دیده‌بان حقوق بشر، مسؤول اصلی ناکامی برنامۀ پروموت را نهاد توسعۀ جهانی ایالات متحده می‌داند.

Thumbnail

بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) بزرگترین برنامۀ توانمند سازی زنان "پروموت" را در افغانستان ناکام می‌داند.

درگزارش تازۀ این نهاد آمده که ۲۸۰میلیون دالری‌که درچارچوب این برنامه به منظور توانمندسازی ۵۷هزار زن در بخش‎های گوناگون افغانستان ویژه شده بود، هدر رفته اند.

بربنیاد این گزارش، باعملی شدن برنامۀ پروموت در جریان پنج سال، ظرفیت‌های ۷۵هزار زن بلند برده می‌شد اما با گذشت در حدود سه سال، تنها کارهای خوبی این پروژه گماشتن ۵۵ زن در سطح رهبری شماری از نهادها است.

دیده‌بان حقوق بشر هشدار می‌دهد که با این وجود احتمال دارد در حدود ۲۰۰میلیون دالرکمک دیگر که قراراست بربنیاد برنامۀ پروموت در افغانستان هزینه شوند، از سوی حکومت امریکا قطع شود.

هیدر بار، پژوهشگر ارشد این دیده‌بان می‌گوید: «نگرانی من از گزارش سیگر این است که ایالات متحده امریکا در بارۀ پول هایی که به افغانستان می دهد – در حدود ۲۰۰ میلیون دالر – تجدید نظر کند. بیمی که من دارم این است که ادارۀ ترمپ بگوید که این برنامه ناکام بوده است و آن را ملغا بسازید.»

 برنامۀ‌ پروموت، از سوی نهاد توسعۀ جهانی امریکا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴میلادی ازبهر افزایش فرصت‌ها برای زنان افغانستان راه‌اندازی شد.

در این میان، شماری از بانوان کشور در بارۀ پروژۀ پروموت دیدگاه‌های گوناگونی دارند.

سودابه ناصری، یکی از کسانی است که از پروژۀ پرموت مستفید شده می‌گوید: «برنامۀ پروموت واقعأ برای ارتقای ظرفیت بانوان بسیار مفید بود.»

در همین حال، دفتر بانوی نخست کشور به طلوع نیوز می‌گوید که برنامه پروموت از سوی این دفتر به پیش برده نمی شود.

این دفتر در یک خبرنامه گفت که رولا غنی بانوی نخست کشور به سیگر گفته است که یک بخش بزرگ برنامه پروموت روی معاشات کارمندان خارجی این برنامه به مصرف می‌رسد.

هم‌رسانی کنید