تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

سفیر چین: بیجینگ به حمایت از روند صلح در افغانستان ادامه می‌دهد

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان روز چهارشنبه (۱۷ اسد) در جریان مراسم گشایش سب استیشن برق گلبهار در ولایت کاپیسا بر مدیریت آتش‌بس احتمالی در روزهای آینده، تأکید کرد.

او که در این مراسم سخنرانی می‌کرد، گفت که در روز نزدیک در این باره شاهد یک تصمیم از سوی حکومت خواهید بود.

او همچنان گفت: «صلح در روز روشن میاید نه در شب تاریک و صلح در عقب پرده‌ها صورت نمی‌گیرد.»

او اضافه کرد که خواهان صلح دایمی در افغانستان است و افزود که گفت‎وگوها دربارۀ صلح، ادامه دارند.

از سویی دیگر، آقای غنی گفت که بدون اصلاحات افغانستان نمی‌تواند به پای خود استاده شود و اینکه به کمک‌های خارجی نمی‌شود اتکا کرد و به رفا رسید.

درجریان سفرش آقای غنی با مقام‎های امنیتی کاپیسا نیز دیدار کرده‌است و وضعیت امنیتی این ولایت را نیز بررسی کرده‌است.

در مراسم گشایش سب استیشن مسؤولین، بزرگان و نماینده‌گان مردم کاپیسا نیز حضور داشتند.

این سب استیشن که شامل لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از سب استیشن پشتۀ سرخ به گلبهار و لین انتقالی ۱۱۰ کیلوولت از گلبهار الی سب استیشن تپۀ احمدبیگ می‌باشد، به کمک تیم انجنیری اردوی امریکا به هزینۀ ۶۵.۸ میلیون دالر ساخته شده‌است و برای ۳۰۰۰۰ مشترک برق تأمین خواهد کرد.

رییس جمهور گفت:« صلح در روز روشن میاید نه در شب تاریک/ نه پشت پرده ها نه در غیاب وحضورمردم، نه بدون صحت گذاشتن ملت صلحی را میاریم که پایدارباشد، دوامدار باشد و هرافغان را در اغوش بگیرد.»

اما سفیرچین در نشستی در وزارت امور خارجه  می گوید که بیجنگ، کابل، واشنگتن واسلام آباد  درباره چه گونه گی تامین صلح درافغانستان درحال گفت و گو استند.

لیو جین سونگ، سفیر چین درکابل گفت:«در آینده می توانیم برای طالبان کاری انجام دهیم، ما گفتگوهایی دیگری نیز داریم؛ برخی از گفتگوها روی میز و برخی از گفتگوها زیر میز استند. نمی توانیم همه چیز را به شما بگویم؛ چرا که این دیپلوماسی است.»

دراین حال  وزارت امور  خارجه کشور به این باور است که تاکنون پاکستان  فشار  لازم را برطالبان نیاورده است تا این گروه به گفت وگوهای صلح تن دردهند.

صبغت الله احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه گفت:« امیدوار استیم که پاکستان هم به چیزهای که وعده می کند واقعی عمل کند، ما به آنچه وعده کردیم عمل نیز کرده ایم، و ما منتظرراستی شدن وعده های حکومت تازه پاکستان استیم.»

انتظارمی رود که حکومت افغانستان در روز های عید قربان با طالبان آتش بسی را اعلام نماید.

یک مقام بلند پایه دولتی که نمی‌خواهد نامش گرفته شود می‌گوید که ممکن است این آتش بس تا  دوماه به درازا بکشد.
 

افغانستان

سفیر چین: بیجینگ به حمایت از روند صلح در افغانستان ادامه می‌دهد

اما سفیرچین در نشستی در وزارت امور خارجه  می گوید که بیجنگ، کابل، واشنگتن واسلام آباد  درباره چه گونه گی تامین صلح درافغانستان درحال گفت و گو استند.

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان روز چهارشنبه (۱۷ اسد) در جریان مراسم گشایش سب استیشن برق گلبهار در ولایت کاپیسا بر مدیریت آتش‌بس احتمالی در روزهای آینده، تأکید کرد.

او که در این مراسم سخنرانی می‌کرد، گفت که در روز نزدیک در این باره شاهد یک تصمیم از سوی حکومت خواهید بود.

او همچنان گفت: «صلح در روز روشن میاید نه در شب تاریک و صلح در عقب پرده‌ها صورت نمی‌گیرد.»

او اضافه کرد که خواهان صلح دایمی در افغانستان است و افزود که گفت‎وگوها دربارۀ صلح، ادامه دارند.

از سویی دیگر، آقای غنی گفت که بدون اصلاحات افغانستان نمی‌تواند به پای خود استاده شود و اینکه به کمک‌های خارجی نمی‌شود اتکا کرد و به رفا رسید.

درجریان سفرش آقای غنی با مقام‎های امنیتی کاپیسا نیز دیدار کرده‌است و وضعیت امنیتی این ولایت را نیز بررسی کرده‌است.

در مراسم گشایش سب استیشن مسؤولین، بزرگان و نماینده‌گان مردم کاپیسا نیز حضور داشتند.

این سب استیشن که شامل لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از سب استیشن پشتۀ سرخ به گلبهار و لین انتقالی ۱۱۰ کیلوولت از گلبهار الی سب استیشن تپۀ احمدبیگ می‌باشد، به کمک تیم انجنیری اردوی امریکا به هزینۀ ۶۵.۸ میلیون دالر ساخته شده‌است و برای ۳۰۰۰۰ مشترک برق تأمین خواهد کرد.

رییس جمهور گفت:« صلح در روز روشن میاید نه در شب تاریک/ نه پشت پرده ها نه در غیاب وحضورمردم، نه بدون صحت گذاشتن ملت صلحی را میاریم که پایدارباشد، دوامدار باشد و هرافغان را در اغوش بگیرد.»

اما سفیرچین در نشستی در وزارت امور خارجه  می گوید که بیجنگ، کابل، واشنگتن واسلام آباد  درباره چه گونه گی تامین صلح درافغانستان درحال گفت و گو استند.

لیو جین سونگ، سفیر چین درکابل گفت:«در آینده می توانیم برای طالبان کاری انجام دهیم، ما گفتگوهایی دیگری نیز داریم؛ برخی از گفتگوها روی میز و برخی از گفتگوها زیر میز استند. نمی توانیم همه چیز را به شما بگویم؛ چرا که این دیپلوماسی است.»

دراین حال  وزارت امور  خارجه کشور به این باور است که تاکنون پاکستان  فشار  لازم را برطالبان نیاورده است تا این گروه به گفت وگوهای صلح تن دردهند.

صبغت الله احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه گفت:« امیدوار استیم که پاکستان هم به چیزهای که وعده می کند واقعی عمل کند، ما به آنچه وعده کردیم عمل نیز کرده ایم، و ما منتظرراستی شدن وعده های حکومت تازه پاکستان استیم.»

انتظارمی رود که حکومت افغانستان در روز های عید قربان با طالبان آتش بسی را اعلام نماید.

یک مقام بلند پایه دولتی که نمی‌خواهد نامش گرفته شود می‌گوید که ممکن است این آتش بس تا  دوماه به درازا بکشد.
 

هم‌رسانی کنید