تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس مجلس: پس از این روندهای قانونی به بن‌بست کشیده نخواهد شد

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که تنش‌های یک‌ونیم ‌ماهه بر سر گزینش رییس این مجلس، اعضای مجلس را به این مصمم ساخته‌است که نگذارند دیگر روندهای قانونی در این مجلس، به بن بست‌ها برخورند.

آقای رحمانی، پس از در حدود یک‌ونیم تنش و برگزاری چهار دور انتخابات موفق شد به کرسی ریاست هفدهمین دور مجلس نماینده‌گان تکیه بزند.

میر رحمان رحمانی پنجاه و شش ساله که پیشینۀ نظامی دارد و اکنون به بازرگانی می‌پردازد، برای هشت سال، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان بود: «بخیر بنُ بست شکست و فعلاً شما می‌بینید که روند عادی در پارلمان یا مجلس آغاز شده‌است. ما برنامه‌های ما همین است که مطابق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی کارهای خود را پیش می‌بریم.»

وی می‌گوید که از تجربه‌هایش در ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس، در دورۀ ریاستش در مجلس کار خواهد گرفت تا از مشکلات در روندهای قانونی بکاهد: «زیاد قوانین را ما تصویب کردیم؛ نظارت بر اعمال حکومت کردیم. واقعاً یک تجربۀ بسیار خوب بود که فعلاً در ریاست مجلس به من کمک می‌کند.»

در چهارمین دور انتخابات ریاست مجلس، از ۲۴۵ عضو مجلس، ۱۳۶ تن آنان به میررحمان رحمانی رأی دادند.

نماینده‌گان مجلس، اکنون توقع دارند تا آقای رحمانی از چند دسته‌‎گی در پارلمان جلوگیری کند.

شیرمحمد آخُندزاده، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «وکیلان را باید منسجم نگه دارد. بی اتفاقی را میان شان جا ندهد. تعصب قومی را دامن نزند. مشکل دیگری را ایجاد نکند. یعنی یک پارلمان یک پارچه باید داشته باشیم که برای مردم افغانستان کار کند.»

میررحمان رحمانی، در دور نخست انتخابات ریاست مجلس، توانست ۱۲۳ رأی اعضای مجلس را از خود سازد؛ اما به علت اختلاف‌ها روی یک رأی، مجلس گواه اختلاف‌هایی شد که از تنش‌های لفظی گرفته تا درگیری‌های جسمانی و توهین و دشنام را میان اعضای مجلس، به همراه داشتند.

افغانستان

رییس مجلس: پس از این روندهای قانونی به بن‌بست کشیده نخواهد شد

در چهارمین دور انتخابات ریاست مجلس، از ۲۴۵ عضو مجلس، ۱۳۶ تن آنان به میررحمان رحمانی رأی دادند.

تصویر بندانگشتی

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که تنش‌های یک‌ونیم ‌ماهه بر سر گزینش رییس این مجلس، اعضای مجلس را به این مصمم ساخته‌است که نگذارند دیگر روندهای قانونی در این مجلس، به بن بست‌ها برخورند.

آقای رحمانی، پس از در حدود یک‌ونیم تنش و برگزاری چهار دور انتخابات موفق شد به کرسی ریاست هفدهمین دور مجلس نماینده‌گان تکیه بزند.

میر رحمان رحمانی پنجاه و شش ساله که پیشینۀ نظامی دارد و اکنون به بازرگانی می‌پردازد، برای هشت سال، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان بود: «بخیر بنُ بست شکست و فعلاً شما می‌بینید که روند عادی در پارلمان یا مجلس آغاز شده‌است. ما برنامه‌های ما همین است که مطابق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی کارهای خود را پیش می‌بریم.»

وی می‌گوید که از تجربه‌هایش در ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس، در دورۀ ریاستش در مجلس کار خواهد گرفت تا از مشکلات در روندهای قانونی بکاهد: «زیاد قوانین را ما تصویب کردیم؛ نظارت بر اعمال حکومت کردیم. واقعاً یک تجربۀ بسیار خوب بود که فعلاً در ریاست مجلس به من کمک می‌کند.»

در چهارمین دور انتخابات ریاست مجلس، از ۲۴۵ عضو مجلس، ۱۳۶ تن آنان به میررحمان رحمانی رأی دادند.

نماینده‌گان مجلس، اکنون توقع دارند تا آقای رحمانی از چند دسته‌‎گی در پارلمان جلوگیری کند.

شیرمحمد آخُندزاده، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «وکیلان را باید منسجم نگه دارد. بی اتفاقی را میان شان جا ندهد. تعصب قومی را دامن نزند. مشکل دیگری را ایجاد نکند. یعنی یک پارلمان یک پارچه باید داشته باشیم که برای مردم افغانستان کار کند.»

میررحمان رحمانی، در دور نخست انتخابات ریاست مجلس، توانست ۱۲۳ رأی اعضای مجلس را از خود سازد؛ اما به علت اختلاف‌ها روی یک رأی، مجلس گواه اختلاف‌هایی شد که از تنش‌های لفظی گرفته تا درگیری‌های جسمانی و توهین و دشنام را میان اعضای مجلس، به همراه داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره