تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزیرخارجه پاکستان: تأمین صلح مسؤولیت مشترک منطقه است

شاه محمود قریشی، وزیرخارجۀ پاکستان که امروز به کابل آمد، از به کار گرفتن تمامی تلاش‌های اسلام‌آباد برای پیروزی روند صلح افغانستان اطمینان می‌دهد.

وزارت خارجۀ افغانستان، می‌گوید که در این سفر، وزیر خارجه پاکستان اطمینان داده است که در سیاست داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و نیز برای کشانیدن طالبان به گفت وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان می‌کوشد.

صبغت احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه افغانستان گفت: «پاکستان تعهد سپرد که در راه آوردن صلح حداکثر تلاش‌هایش را انجام بدهد و افغانستان با امن و با ثبات را به نفع جمهوری اسلامی پاکستان و منطقه دانست.»

در ده روز پسین، دومین بار است که وزیر خارجه پاکستان به کابل می‌آید - سفری که بیشتر به جنگ و صلح افغانستان پیوند دارد و حکومت افغانستان ظاهراً از تغییر در رویکرد پاکستان خوشبین به نظر می‌رسد.

وزیرخارجۀ پاکستان با رییس جمهور غنی نیز دیداری داشت. رییس جمهور در این دیدار بر مالکیت حکومت افغانستان در روند صلح تأکید کرده است.

وزیر خارجه پاکستان پیش از سفر به کابل در گفت وگویی با رسانه‌های پاکستانی در باره هدف سفرش گفت: «هدف این است که اعتماد کشورهای دوست و منطقه را بدست بیاوریم و پیام‌های امن و ثبات را گسترش دهیم، اما این کار هنگامی ممکن است که تمامی قدرت‌ها بخاطر صلح یکجا کار بکنند، زیرا این یک مسؤولیت مشترک است.»

در همین حال، شورای عالی صلح می‌گوید که پاکستان باید فشارها بر اخلال گران روند صلح را بیشتر سازد تا طالبان به گفت‌وگو با هیئت حکومت حاضر شوند.

سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت: «از پاکستان می‌خواهیم که بالای حامیان اخلال پروسۀ صلح فشار بیاورد تا این که از اخلال دست بکشند و تشویق بکند طالبان را برای گفت وگو با هیئت حکومت افغانستان.»

قرار است در ماه آینده میلادی، نماینده‌گان طالبان، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و امریکا در شهر جده برای دومین بار در باره صلح افغانستان رای زنی کنند. وزیر خارجه پاکستان می‌گوید که در این نشست کشانیدن طالبان برای گفت وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان نیازمند تلاش‌های جمعی است.

افغانستان

وزیرخارجه پاکستان: تأمین صلح مسؤولیت مشترک منطقه است

در ده روز پسین، دومین بار است که وزیر خارجه پاکستان به کابل می‌آید - سفری که بیشتر به جنگ و صلح افغانستان پیوند دارد و حکومت افغانستان ظاهراً از تغییر در رویکرد پاکستان خوشبین به نظر می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

شاه محمود قریشی، وزیرخارجۀ پاکستان که امروز به کابل آمد، از به کار گرفتن تمامی تلاش‌های اسلام‌آباد برای پیروزی روند صلح افغانستان اطمینان می‌دهد.

وزارت خارجۀ افغانستان، می‌گوید که در این سفر، وزیر خارجه پاکستان اطمینان داده است که در سیاست داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و نیز برای کشانیدن طالبان به گفت وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان می‌کوشد.

صبغت احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه افغانستان گفت: «پاکستان تعهد سپرد که در راه آوردن صلح حداکثر تلاش‌هایش را انجام بدهد و افغانستان با امن و با ثبات را به نفع جمهوری اسلامی پاکستان و منطقه دانست.»

در ده روز پسین، دومین بار است که وزیر خارجه پاکستان به کابل می‌آید - سفری که بیشتر به جنگ و صلح افغانستان پیوند دارد و حکومت افغانستان ظاهراً از تغییر در رویکرد پاکستان خوشبین به نظر می‌رسد.

وزیرخارجۀ پاکستان با رییس جمهور غنی نیز دیداری داشت. رییس جمهور در این دیدار بر مالکیت حکومت افغانستان در روند صلح تأکید کرده است.

وزیر خارجه پاکستان پیش از سفر به کابل در گفت وگویی با رسانه‌های پاکستانی در باره هدف سفرش گفت: «هدف این است که اعتماد کشورهای دوست و منطقه را بدست بیاوریم و پیام‌های امن و ثبات را گسترش دهیم، اما این کار هنگامی ممکن است که تمامی قدرت‌ها بخاطر صلح یکجا کار بکنند، زیرا این یک مسؤولیت مشترک است.»

در همین حال، شورای عالی صلح می‌گوید که پاکستان باید فشارها بر اخلال گران روند صلح را بیشتر سازد تا طالبان به گفت‌وگو با هیئت حکومت حاضر شوند.

سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت: «از پاکستان می‌خواهیم که بالای حامیان اخلال پروسۀ صلح فشار بیاورد تا این که از اخلال دست بکشند و تشویق بکند طالبان را برای گفت وگو با هیئت حکومت افغانستان.»

قرار است در ماه آینده میلادی، نماینده‌گان طالبان، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و امریکا در شهر جده برای دومین بار در باره صلح افغانستان رای زنی کنند. وزیر خارجه پاکستان می‌گوید که در این نشست کشانیدن طالبان برای گفت وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان نیازمند تلاش‌های جمعی است.

هم‌رسانی کنید