تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دیدار وزیر دفاع امریکا با رهبران حکومت وحدت ملی

جیمز متیز، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، امروز سه شنبه در سفر از پیش اعلام‌ناشده اش به کشور با رییس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. 

آقای غنی در این این دیدار گفت که راهبرد جنوب آسیای واشنگتن، احتمال گفت‌وگو با طالبان و نیز با پاکستان را فراهم ساخته است.

او گفت: «به دلیل تغییر ماهیت بازی ما حکومت وحدت ملی پیشنهاد صلح به طالبان وگفت وگوهای جامع با پاکستان کردیم.این دوگام تنها درچارچوب راهبرد جنوب اسیا برداشته شده می توانند.»

همچنان آقای غنی از سربازان امریکایی از بهر مأموریت آنان در افغانستان قدردانی کرد. 

سفر وزیر دفاع امریکا دو هفته پس از اعلام طرح صلح حکومت با طالبان رُخ می‌دهد. 

آقای متیس در هنگام سفرش به کابل از دل بستگی عناصری از طالبان برای بررسی احتمال گفت‌و‌گوهای صلح با کابل سخن گفت. 

او گفت: «درحال حاضر ما می خواهیم تا افغان ها رهبری تلاش های صلح را به دوش داشته باشند. پس بخشی از این تلا ش‌ها این است که کی با چه کسی گفت‌وگو می‌کند اما آشکارا بگویم که در ماه گذشته ما برخی از گروه‌های کوچکی از طالبان را دیده‌ایم که تمایل شان را برای گفت‌وگوهای صلح نشان داده اند.»

جیمز متیس در باره پیروزی در جنگ افغانستان گفت: «همه کارها برای رسیدن به یک آشتی است، یک مصالحه سیاسی، نه یک پیروزی نظامی. پیروزی یک راه حل سیاسی خواهد بود... در این باره شما دیدید که رییس جمهورغنی در نشست صلح کابل به طالبان پیشنهاد صلح داد.»

در این میان سیاست‌های جنگ و صلح کابل - واشنگتن از بهر ناپایداری اش انتقاد می‌شود.

احمدالله علیزی، والی پیشین بادغیس، گفت: «امریکا یک بار اعلام می‌کند که با طالبان هیچ گونه سازش نمی کنیم جنگ می کنیم و رییس جمهور غنی هم با تأیید گپای امریکاییان اعلام جنگ می کند و می گویم که می کشم اما بار دیگر صد درجه تغییر می کند که صلح می کنم.» 

و اما آیا نشانه‌های را که وزیر دفاع امریکا از آن سخن می‌گوید به واقعیت مبدل خواهند شد؟

مقدم امین، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «یک بدنه طالبان آماده استند که در روند صلح بپیوندند ، این بدنه طالبان به گونه یی با امریکاییان با حزب اسلامی و با گروه های فشار ارتباط مستقیم دارند.» 

با این هم معاون شورای عالی صلح بر فشارهای بیشتر بر طالبان تأکید کرد تا این گروه بر میز گفت‌وگو بنشیند.

عطاالرحمان  سلیم، معاون شورای عالی صلح، در همایشی در ولایت ننگرهار، گفت: «هرکسی که صلح را نمی خواهد بر آن فشار بیاورید تا اینکه بر حکم خداوند آماده شود که آن صلح است.» 

رییس جمهور غنی دو هفته پیش در دومین نشست روند کابل طرح بی‌پیشینه صلح با طالبان را اعلام کرد، طرحی که بر بنیاد آن کابل آماده است بی هیچ پیش شرطی با طالبان وارد گفت‌وگو شود.

افغانستان

دیدار وزیر دفاع امریکا با رهبران حکومت وحدت ملی

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که راهبرد جنوب آسیای واشنگتن، احتمال گفت‌وگو با طالبان و نیز با پاکستان را فراهم ساخته است.

تصویر بندانگشتی

جیمز متیز، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، امروز سه شنبه در سفر از پیش اعلام‌ناشده اش به کشور با رییس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. 

آقای غنی در این این دیدار گفت که راهبرد جنوب آسیای واشنگتن، احتمال گفت‌وگو با طالبان و نیز با پاکستان را فراهم ساخته است.

او گفت: «به دلیل تغییر ماهیت بازی ما حکومت وحدت ملی پیشنهاد صلح به طالبان وگفت وگوهای جامع با پاکستان کردیم.این دوگام تنها درچارچوب راهبرد جنوب اسیا برداشته شده می توانند.»

همچنان آقای غنی از سربازان امریکایی از بهر مأموریت آنان در افغانستان قدردانی کرد. 

سفر وزیر دفاع امریکا دو هفته پس از اعلام طرح صلح حکومت با طالبان رُخ می‌دهد. 

آقای متیس در هنگام سفرش به کابل از دل بستگی عناصری از طالبان برای بررسی احتمال گفت‌و‌گوهای صلح با کابل سخن گفت. 

او گفت: «درحال حاضر ما می خواهیم تا افغان ها رهبری تلاش های صلح را به دوش داشته باشند. پس بخشی از این تلا ش‌ها این است که کی با چه کسی گفت‌وگو می‌کند اما آشکارا بگویم که در ماه گذشته ما برخی از گروه‌های کوچکی از طالبان را دیده‌ایم که تمایل شان را برای گفت‌وگوهای صلح نشان داده اند.»

جیمز متیس در باره پیروزی در جنگ افغانستان گفت: «همه کارها برای رسیدن به یک آشتی است، یک مصالحه سیاسی، نه یک پیروزی نظامی. پیروزی یک راه حل سیاسی خواهد بود... در این باره شما دیدید که رییس جمهورغنی در نشست صلح کابل به طالبان پیشنهاد صلح داد.»

در این میان سیاست‌های جنگ و صلح کابل - واشنگتن از بهر ناپایداری اش انتقاد می‌شود.

احمدالله علیزی، والی پیشین بادغیس، گفت: «امریکا یک بار اعلام می‌کند که با طالبان هیچ گونه سازش نمی کنیم جنگ می کنیم و رییس جمهور غنی هم با تأیید گپای امریکاییان اعلام جنگ می کند و می گویم که می کشم اما بار دیگر صد درجه تغییر می کند که صلح می کنم.» 

و اما آیا نشانه‌های را که وزیر دفاع امریکا از آن سخن می‌گوید به واقعیت مبدل خواهند شد؟

مقدم امین، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «یک بدنه طالبان آماده استند که در روند صلح بپیوندند ، این بدنه طالبان به گونه یی با امریکاییان با حزب اسلامی و با گروه های فشار ارتباط مستقیم دارند.» 

با این هم معاون شورای عالی صلح بر فشارهای بیشتر بر طالبان تأکید کرد تا این گروه بر میز گفت‌وگو بنشیند.

عطاالرحمان  سلیم، معاون شورای عالی صلح، در همایشی در ولایت ننگرهار، گفت: «هرکسی که صلح را نمی خواهد بر آن فشار بیاورید تا اینکه بر حکم خداوند آماده شود که آن صلح است.» 

رییس جمهور غنی دو هفته پیش در دومین نشست روند کابل طرح بی‌پیشینه صلح با طالبان را اعلام کرد، طرحی که بر بنیاد آن کابل آماده است بی هیچ پیش شرطی با طالبان وارد گفت‌وگو شود.

هم‌رسانی کنید