تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دنفورد: طالبان در حال شکست نیستند

جنرال جوزف دنفورد، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا گفته‌است که طالبان در افغانستان در حال شکست نیستند و به همین دلیل کارهای زیادی برای آوردن صلح در این کشور باید صورت گیرد.

اوروز شنبه (۲۶ عقرب) در جریان سخنرانی‌اش در یک نشست امنیتی در هالفکس در کانادا گفت: «به نظرم این عادلانه است که گفته شود که آن‌ها (طالبان) اکنون نمیبازند.»

او اضافه کرد: «ما یک سال پیش اصطلاح بن بست را استفاده کردیم و چیزی خاص تغییر نکرده‌است.»

او میافزاید باوجودی که فشارهای نظامی راه حل جنگ افغانستان نخواهد بود، اما با آنهم امریکا و ناتو تلاش کرده‌اند تا از راه نظامی، سیاسی و اقتصادی بر طالبان فشار بیاورند و آنان را مجبور کنند تا به گفت‌وگو با حکومت کابل، حاضر شوند: «بدون پرداختن به جزئیات، ما به این باوریم که طالبان می‌فهمند که زمانی مجبور خواهند شد تا به صلح بپیوندند. موفقیت ما در این است که همۀ تلاش‌ها و فشارهای ما را برای انگیزه دادن به طالبان برای گفت‌وگو هماهنگ کنیم.»

او به این باور است که برای مصاله با طالبان، راه درازی در پیش خواهد بود.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان دور دوم دیدارهایش را در امارات متحده عرب و دیگر کشورها، به پایان رسانیده‌است.

این دومین دیدار خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان است که در جریان بیشتر از یک ماه صورت می‌گیرد. او ماه گذشته، پس از آن که به عنوان نمایندۀ امریکا برای صلح افغانستان گماشته شد به شماری از کشورهای منطقه سفر کرد. او در قطر با نماینده‌گان طالبان دیدار کرد.

افغانستان

دنفورد: طالبان در حال شکست نیستند

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفته‌است که راه حل نظامی برای پایان دادن جنگ افغانستان وجود ندارد، زیرا طالبان در حال حاضر در جنگ شکست نمی‌خورند.

تصویر بندانگشتی

جنرال جوزف دنفورد، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا گفته‌است که طالبان در افغانستان در حال شکست نیستند و به همین دلیل کارهای زیادی برای آوردن صلح در این کشور باید صورت گیرد.

اوروز شنبه (۲۶ عقرب) در جریان سخنرانی‌اش در یک نشست امنیتی در هالفکس در کانادا گفت: «به نظرم این عادلانه است که گفته شود که آن‌ها (طالبان) اکنون نمیبازند.»

او اضافه کرد: «ما یک سال پیش اصطلاح بن بست را استفاده کردیم و چیزی خاص تغییر نکرده‌است.»

او میافزاید باوجودی که فشارهای نظامی راه حل جنگ افغانستان نخواهد بود، اما با آنهم امریکا و ناتو تلاش کرده‌اند تا از راه نظامی، سیاسی و اقتصادی بر طالبان فشار بیاورند و آنان را مجبور کنند تا به گفت‌وگو با حکومت کابل، حاضر شوند: «بدون پرداختن به جزئیات، ما به این باوریم که طالبان می‌فهمند که زمانی مجبور خواهند شد تا به صلح بپیوندند. موفقیت ما در این است که همۀ تلاش‌ها و فشارهای ما را برای انگیزه دادن به طالبان برای گفت‌وگو هماهنگ کنیم.»

او به این باور است که برای مصاله با طالبان، راه درازی در پیش خواهد بود.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان دور دوم دیدارهایش را در امارات متحده عرب و دیگر کشورها، به پایان رسانیده‌است.

این دومین دیدار خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان است که در جریان بیشتر از یک ماه صورت می‌گیرد. او ماه گذشته، پس از آن که به عنوان نمایندۀ امریکا برای صلح افغانستان گماشته شد به شماری از کشورهای منطقه سفر کرد. او در قطر با نماینده‌گان طالبان دیدار کرد.

هم‌رسانی کنید