تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

در نشست دوحه ۱۵۰ تن مشمول ده زن شرکت خواهند کرد

ریاست‌اجراییه حکومت وحدت ملی، می‌گوید که قرار است تا پایان امروز فهرست شرکت کننده‌گان نشست قطر نهایی شود.

دفتر رسانه‌های ریاست‌اجراییه می‌گوید که قرار است نام‌های ۱۵۰تن مشمول ده زن در این فهرست گنجانیده شوند.

حشمت رادفر، مشاور ریاست‌اجراییه در این باره گفت: «قرار است که فهرست‌ها امروز نهایی شوند و فرستاده شوند و از جمع آن هیئتی‌که در نشست قطر اشتراک می‌کند، مشخص شود.»

نشست دوحه میان سیاست‌گران افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان تا چهار روز دیگر برگزار خواهد شد.

حکومت افغانستان، امیدوار است که این نشست زمینۀ گفت وگوهای رسمی را میان نماینده‌گان حکومت افغانستان و طالبان فراهم بسازد.

یکی از نگرانی‌ها این است که در نشست دوحه، هیئت حکومت افغانستان و سیاست‌گران افغانستان دیدگاه‌های ناهمگونی داشته باشند که نتیجۀ مطلوبی نخواهد داشت.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «وقتی‌که دوصد نفر می‌روند به قطر، اینان روی چه صحبت می‌کنند؟ هر نفر بخواهد هر صحبتی بکند در حالی‌که طرف مقابل یک هیئت واحد و یک صدا دارند.»

در حالی‌که فهرست نام‌های شرکت کننده‌گان نشست قطر تا هنوز همه‌گانی نشده‌است، اما خواست‌ها این هستند که این هیئت همه‌شمول باشد و بتواند که خواست‌های شهروندان افغانستان را به گونۀ لازم باز تاب دهد.

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا اظهار داشت: «هیئتی‌که از افغانستان می‌رود باید بتواند نماینده‌گی کند. هم از حکومت و هم از احزاب سیاسی‌ را شامل شود و بتواند که مذاکرات را با طالبان برای حل معضله افغانستان داشته باشند.»

قرار است که نشست دوحه به روز سی‌ام ماه حمل تا روز نخست ماه ثور برگزار گردد. منابع آگاه از این نشست می‌گویند که احتمال دارد در نشست دوحه بیست و پنج تن از نماینده‌گان طالبان شرکت کنند.

پیش از این، طالبان گفته‌اند که در این نشست هیچ‌کسی به نماینده‌گی از حکومت شرکت نمی‌کند و شرکت کننده‌گان این نشست، همچون نشست مسکو دیدگاه‌های فردی‌شان را بیان می‌کنند.

افغانستان

در نشست دوحه ۱۵۰ تن مشمول ده زن شرکت خواهند کرد

حکومت وحدت ملی، می‌گوید که تن مشمول سیاست‌گران افغانستان، زنان و نماینده‌گان حکومت در این نشست شرکت می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

ریاست‌اجراییه حکومت وحدت ملی، می‌گوید که قرار است تا پایان امروز فهرست شرکت کننده‌گان نشست قطر نهایی شود.

دفتر رسانه‌های ریاست‌اجراییه می‌گوید که قرار است نام‌های ۱۵۰تن مشمول ده زن در این فهرست گنجانیده شوند.

حشمت رادفر، مشاور ریاست‌اجراییه در این باره گفت: «قرار است که فهرست‌ها امروز نهایی شوند و فرستاده شوند و از جمع آن هیئتی‌که در نشست قطر اشتراک می‌کند، مشخص شود.»

نشست دوحه میان سیاست‌گران افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان تا چهار روز دیگر برگزار خواهد شد.

حکومت افغانستان، امیدوار است که این نشست زمینۀ گفت وگوهای رسمی را میان نماینده‌گان حکومت افغانستان و طالبان فراهم بسازد.

یکی از نگرانی‌ها این است که در نشست دوحه، هیئت حکومت افغانستان و سیاست‌گران افغانستان دیدگاه‌های ناهمگونی داشته باشند که نتیجۀ مطلوبی نخواهد داشت.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «وقتی‌که دوصد نفر می‌روند به قطر، اینان روی چه صحبت می‌کنند؟ هر نفر بخواهد هر صحبتی بکند در حالی‌که طرف مقابل یک هیئت واحد و یک صدا دارند.»

در حالی‌که فهرست نام‌های شرکت کننده‌گان نشست قطر تا هنوز همه‌گانی نشده‌است، اما خواست‌ها این هستند که این هیئت همه‌شمول باشد و بتواند که خواست‌های شهروندان افغانستان را به گونۀ لازم باز تاب دهد.

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا اظهار داشت: «هیئتی‌که از افغانستان می‌رود باید بتواند نماینده‌گی کند. هم از حکومت و هم از احزاب سیاسی‌ را شامل شود و بتواند که مذاکرات را با طالبان برای حل معضله افغانستان داشته باشند.»

قرار است که نشست دوحه به روز سی‌ام ماه حمل تا روز نخست ماه ثور برگزار گردد. منابع آگاه از این نشست می‌گویند که احتمال دارد در نشست دوحه بیست و پنج تن از نماینده‌گان طالبان شرکت کنند.

پیش از این، طالبان گفته‌اند که در این نشست هیچ‌کسی به نماینده‌گی از حکومت شرکت نمی‌کند و شرکت کننده‌گان این نشست، همچون نشست مسکو دیدگاه‌های فردی‌شان را بیان می‌کنند.

هم‌رسانی کنید