تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

خشونت در برابر خبرنگاران؛ عامل اصلی خشونت روز جمعه هنوز آزاد است

در حالی که وزارت امور داخله از بازداشت دو تن از نیروهای پولیس به اتهام خشونت‌ها در برابر خبرنگاران خبر می‌دهد، اما نجیب‌الله سرتیری، معاون فرماندهی پولیس کابل که یکی از عاملان اصلی خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در رویداد روز جمعه شناخته شده‌است، تاکنون بازداشت نشده‌است.

صبح روز جمعه (۱۴سرطان) هنگامی که خبرنگاران برای پوشش محاصرۀ لیسه آریانا افغان ترک در کابل، رفته بودند نجیب‌الله سرتیری و شماری از نیروهای پولیس دیگر خبرنگاران را لت‌وکوب کردند و نیز به آن‌ها دشنام دادند.

شام روز جمعه، وزارت داخله اعلام کرد که دو تن از نیروهای پولیس را به این اتهام بازداشت کرده‌است.

در تصویرهایی‌که تصویربردار طلوع‌نیوز برداشته، به‌گونۀ روشن دیده می‌شود که نجیب‌الله سرتیری در برابر خبرنگاران از خشونت کار می‌گیرد.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله اما می‌گوید که تاکنون دربارۀ سرتیری تصمیم گرفته نشده‌است: «دو تن از منسوبین پولیسی‌که روز گذشته همرای خبرنگاران به شکل خشونت‌آمیز برخورد داشتند در او بخش اقدامات جدی قانونی صورت گرفته؛ هردوی شان بازداشت شده. و هرکسی دیگری که در این قضیه کسب الزامیت کند در او بخش پولیس اقدام می‌کند.»

شماری از خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها از برخورد خشونت‌آمیز معاون فرماندهی پولیس کابل و شماری دیگر از این نیروها با خبرنگاران انتقاد می‌کنند و خواهان به کیفر رسیدن عاملان این خشونت‌ها استند.

حجت الله مجددی، نمایندۀ خبرنگاران در کمیتۀ بررسی قضایایی خبرنگاران در وزارت داخله، بیان داشت: «تصاویر و اسنادی‌که امروز بدسترس کمیتۀ قضایای خبرنگاران قرار گرفته نشان می‌دهد که معاون فرماندهی پولیس کابل عامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران بوده‌است. »

ذبیح الله ظاهر، خبرنگار گفت: «من فکر می‌کنم که پولیس تاهنوز به آزادی بیان باور ندارد.»

در همین حال، شماری از اعضای شورای ملی نیز در حالی که معاون فرماندهی پولیس کابل را عامل اصلی این خشونت‌ها می‌دانند، از بازداشت نشدن او انتقاد می‌کنند.

عباس ابراهیم‌زاده، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «پیش از این‌که پولیس را در صحنه شهر می‌کشند، اول باید به او آموزش بدهند.»
 
در این میان، نهادهای عدلی و قضای نیز از بررسی‌های شان در این باره سخن می‌زنند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «اطلاعاتی را که ما هم داریم تحت بررسی نهادهای کشفی است. هرزمانی که بررسی‌های آنان تکمیل و به سارنوالی مواصلت بورزد، سارنوالی افغانستان در روشنی احکام قانون او را بررسی خواهد کرد.»

در همین حال، صدیق صدیقی امروز در مراسم معرفی‌اش هم‌چون سخن‌گوی رییس‌جمهور یک بار دیگر بر حفظ آزادی بیان تأکید کرد.

این بار نخست نیست که خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی با خشونت روبه‌رو می‌شوند؛ پیش از این نیز بارها نیروهای امنیتی برخوردهای غیرحرفه‌یی و خشونت‌آمیز با خبرنگاران داشته‌اند.

افغانستان

خشونت در برابر خبرنگاران؛ عامل اصلی خشونت روز جمعه هنوز آزاد است

در تصویرهایی‌که تصویربردار طلوع‌نیوز برداشته، به‌گونۀ روشن دیده می‌شود که نجیب‌الله سرتیری در برابر خبرنگاران از خشونت کار می‌گیرد.

تصویر بندانگشتی

در حالی که وزارت امور داخله از بازداشت دو تن از نیروهای پولیس به اتهام خشونت‌ها در برابر خبرنگاران خبر می‌دهد، اما نجیب‌الله سرتیری، معاون فرماندهی پولیس کابل که یکی از عاملان اصلی خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در رویداد روز جمعه شناخته شده‌است، تاکنون بازداشت نشده‌است.

صبح روز جمعه (۱۴سرطان) هنگامی که خبرنگاران برای پوشش محاصرۀ لیسه آریانا افغان ترک در کابل، رفته بودند نجیب‌الله سرتیری و شماری از نیروهای پولیس دیگر خبرنگاران را لت‌وکوب کردند و نیز به آن‌ها دشنام دادند.

شام روز جمعه، وزارت داخله اعلام کرد که دو تن از نیروهای پولیس را به این اتهام بازداشت کرده‌است.

در تصویرهایی‌که تصویربردار طلوع‌نیوز برداشته، به‌گونۀ روشن دیده می‌شود که نجیب‌الله سرتیری در برابر خبرنگاران از خشونت کار می‌گیرد.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله اما می‌گوید که تاکنون دربارۀ سرتیری تصمیم گرفته نشده‌است: «دو تن از منسوبین پولیسی‌که روز گذشته همرای خبرنگاران به شکل خشونت‌آمیز برخورد داشتند در او بخش اقدامات جدی قانونی صورت گرفته؛ هردوی شان بازداشت شده. و هرکسی دیگری که در این قضیه کسب الزامیت کند در او بخش پولیس اقدام می‌کند.»

شماری از خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها از برخورد خشونت‌آمیز معاون فرماندهی پولیس کابل و شماری دیگر از این نیروها با خبرنگاران انتقاد می‌کنند و خواهان به کیفر رسیدن عاملان این خشونت‌ها استند.

حجت الله مجددی، نمایندۀ خبرنگاران در کمیتۀ بررسی قضایایی خبرنگاران در وزارت داخله، بیان داشت: «تصاویر و اسنادی‌که امروز بدسترس کمیتۀ قضایای خبرنگاران قرار گرفته نشان می‌دهد که معاون فرماندهی پولیس کابل عامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران بوده‌است. »

ذبیح الله ظاهر، خبرنگار گفت: «من فکر می‌کنم که پولیس تاهنوز به آزادی بیان باور ندارد.»

در همین حال، شماری از اعضای شورای ملی نیز در حالی که معاون فرماندهی پولیس کابل را عامل اصلی این خشونت‌ها می‌دانند، از بازداشت نشدن او انتقاد می‌کنند.

عباس ابراهیم‌زاده، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «پیش از این‌که پولیس را در صحنه شهر می‌کشند، اول باید به او آموزش بدهند.»
 
در این میان، نهادهای عدلی و قضای نیز از بررسی‌های شان در این باره سخن می‌زنند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «اطلاعاتی را که ما هم داریم تحت بررسی نهادهای کشفی است. هرزمانی که بررسی‌های آنان تکمیل و به سارنوالی مواصلت بورزد، سارنوالی افغانستان در روشنی احکام قانون او را بررسی خواهد کرد.»

در همین حال، صدیق صدیقی امروز در مراسم معرفی‌اش هم‌چون سخن‌گوی رییس‌جمهور یک بار دیگر بر حفظ آزادی بیان تأکید کرد.

این بار نخست نیست که خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی با خشونت روبه‌رو می‌شوند؛ پیش از این نیز بارها نیروهای امنیتی برخوردهای غیرحرفه‌یی و خشونت‌آمیز با خبرنگاران داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید