تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

جان ساپکو: پس از صلح با طالبان داعش چالش اصلی خواهد بود

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) می‌گوید که پس از توافق احتمالی حکومت افغانستان با طالبان، چالش اصلی که افغانستان با آن مواجه خواهد بود، حضور داعش در این کشور است.

بازرس ویژۀ امریکا برای افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانۀ امریکایی هم‌چنان افزوده‌است که مواد مخدر، فساد اداری و چگونگی ادغام طالبان به جامعه از چالش‌های دیگر پسا صلح در افغانستان خواهند بود.

ساپکو گفته‌است: «۳۰ گروۀ هراس‌افگن در افغانستان فعالیت می‌کنند. حتا اگر شما با طالبان گفت وگو کنید باید با داعش برخورد کنید. فساد یک چالش دیگر است، مشکل مواد مخدر پا برجاست. افغانستان بزرگ‌ترین تولید کنندۀ هیرویین در جهان است.»

جان ساپکو، هشدار می‌دهد که اگر طالبان پس از توافق صلح به اعمال گذشته‌اش برگردند و با زنان مانند گذشته برخورد کنند، جامعۀ جهانی کمک‌های مالی‌اش را به افغانستان قطع خواهد کرد: «ما به این موضوع که طالبان با زنان چگونه برخورد خواهد کرد نیز باید رسیده‌گی کنیم. یکی از هدف‌های کلیدی ما در ایتلاف این بود که چگونه زنده‌گی زنان و دختران را در افغانستان بهتر بسازیم.»

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، می‌گوید که واشنگتن در هژده سال پسین ۱۳۲میلیارد دالر را ازبهر بازسازی افغانستان هزینه کرده‌است اما هدف‌های مصرف این پول تاکنون در افغانستان برآورده نشده‌اند.

افغانستان

جان ساپکو: پس از صلح با طالبان داعش چالش اصلی خواهد بود

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، می‌گوید که واشنگتن در هژده سال پسین ۱۳۲میلیارد دالر را ازبهر بازسازی افغانستان هزینه کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) می‌گوید که پس از توافق احتمالی حکومت افغانستان با طالبان، چالش اصلی که افغانستان با آن مواجه خواهد بود، حضور داعش در این کشور است.

بازرس ویژۀ امریکا برای افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانۀ امریکایی هم‌چنان افزوده‌است که مواد مخدر، فساد اداری و چگونگی ادغام طالبان به جامعه از چالش‌های دیگر پسا صلح در افغانستان خواهند بود.

ساپکو گفته‌است: «۳۰ گروۀ هراس‌افگن در افغانستان فعالیت می‌کنند. حتا اگر شما با طالبان گفت وگو کنید باید با داعش برخورد کنید. فساد یک چالش دیگر است، مشکل مواد مخدر پا برجاست. افغانستان بزرگ‌ترین تولید کنندۀ هیرویین در جهان است.»

جان ساپکو، هشدار می‌دهد که اگر طالبان پس از توافق صلح به اعمال گذشته‌اش برگردند و با زنان مانند گذشته برخورد کنند، جامعۀ جهانی کمک‌های مالی‌اش را به افغانستان قطع خواهد کرد: «ما به این موضوع که طالبان با زنان چگونه برخورد خواهد کرد نیز باید رسیده‌گی کنیم. یکی از هدف‌های کلیدی ما در ایتلاف این بود که چگونه زنده‌گی زنان و دختران را در افغانستان بهتر بسازیم.»

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، می‌گوید که واشنگتن در هژده سال پسین ۱۳۲میلیارد دالر را ازبهر بازسازی افغانستان هزینه کرده‌است اما هدف‌های مصرف این پول تاکنون در افغانستان برآورده نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره