تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تیفا: انتخابات به یک سناریویی سیاسی مبدل شده‌است

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان حکومت را به گرفتن استقلال مالی کمیسیون‌های انتخاباتی متهم می‌کند و می‌گوید که انتخابات برای سیاست‌گران و نهادهای دست‌اندرکار انتخابات به یک سناریویی سیاسی مبدل شده‌است.

یافته‌های یک گزارش تازۀ بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نشان می‌دهند که با گذشت دو ماه از آغاز کار اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی کارهای این کمیسیون‌ها با کندی به پیش می‌روند و آنان از رهگذر مالی وابسته به حکومت استند و حتا نمی‌توانند بی‌اجازه رییس‌جمهور پول مصرف کنند.

نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، می‌گوید: «انتخابات به یک سناریویی سیاسی برای سیاست‌گران و نهادهای دست‌اندرکار انتخابات مبدل شده‌است، در حالی که نیاز به همکاری تخنیکی‌است.»

بر بنیاد این گزارش، مداخله‌های مقام‌های حکومتی و سیاست‌گران در کار این کمیسیون‌ها نیز برگذاری یک انتخابات شفاف و زودهنگام را به چالش کشیده‌است.

چالش‌ها

•    وابسته‌بودن استقلال مالی کمیسیون‌های انتخاباتی به حکومت؛

•    بی‌پروایی حکومت در برگذاری یک انتخابات شفاف؛

•    روشن‌نبودن تصمیم جامعۀ جهانی برای حمایت مالی و فنی از برگذاری انتخابات؛

•    برخورد سیاسی شماری محدودی از کمیشنران با روند فنی انتخابات.

حکومت در این‌باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد.

اتهام دزدی به کمیشنران پیشین

بر بنیاد یافته‌های گزارش تیفا، کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی تمامی منابع و امتیازهای این کمیسیون‌ها را با خودشان برده‌اند، اما اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی تا کنون در این‌باره چیزی نگفته‌اند.

صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، می‌گوید: «نبود موجودیت مدارک حقوقی در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، ارسال بودجۀ سال ۱۳۹۶ خورشیدی به حکومت قبل از شروع کار کمیشنران جدید از سوی اعضای پیشین کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و نبود یک برنامۀ کاری و پلان عملیاتی در کمیسیون‌ها در طول دو سال گذشته، از چالش‌های جدی است.»

تیفا از حکومت می‌خواهد که زمان برگذاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها را هرچه زودتر روشن سازد. و نیز از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که اصلاحات بنیادی، چون آماده‌سازی فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌گان، مشخص‌کردن حوزه‌های انتخاباتی و ارزیابی‌های امنیتی را هرچه زودتر انجام دهد.

افغانستان

تیفا: انتخابات به یک سناریویی سیاسی مبدل شده‌است

بر بنیاد این گزارش، مداخله‌های مقام‌های حکومتی و سیاست‌گران در کار این کمیسیون‌ها نیز برگذاری یک انتخابات شفاف و زودهنگام را به چالش کشیده‌است

Thumbnail

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان حکومت را به گرفتن استقلال مالی کمیسیون‌های انتخاباتی متهم می‌کند و می‌گوید که انتخابات برای سیاست‌گران و نهادهای دست‌اندرکار انتخابات به یک سناریویی سیاسی مبدل شده‌است.

یافته‌های یک گزارش تازۀ بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نشان می‌دهند که با گذشت دو ماه از آغاز کار اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی کارهای این کمیسیون‌ها با کندی به پیش می‌روند و آنان از رهگذر مالی وابسته به حکومت استند و حتا نمی‌توانند بی‌اجازه رییس‌جمهور پول مصرف کنند.

نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، می‌گوید: «انتخابات به یک سناریویی سیاسی برای سیاست‌گران و نهادهای دست‌اندرکار انتخابات مبدل شده‌است، در حالی که نیاز به همکاری تخنیکی‌است.»

بر بنیاد این گزارش، مداخله‌های مقام‌های حکومتی و سیاست‌گران در کار این کمیسیون‌ها نیز برگذاری یک انتخابات شفاف و زودهنگام را به چالش کشیده‌است.

چالش‌ها

•    وابسته‌بودن استقلال مالی کمیسیون‌های انتخاباتی به حکومت؛

•    بی‌پروایی حکومت در برگذاری یک انتخابات شفاف؛

•    روشن‌نبودن تصمیم جامعۀ جهانی برای حمایت مالی و فنی از برگذاری انتخابات؛

•    برخورد سیاسی شماری محدودی از کمیشنران با روند فنی انتخابات.

حکومت در این‌باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد.

اتهام دزدی به کمیشنران پیشین

بر بنیاد یافته‌های گزارش تیفا، کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی تمامی منابع و امتیازهای این کمیسیون‌ها را با خودشان برده‌اند، اما اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی تا کنون در این‌باره چیزی نگفته‌اند.

صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، می‌گوید: «نبود موجودیت مدارک حقوقی در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، ارسال بودجۀ سال ۱۳۹۶ خورشیدی به حکومت قبل از شروع کار کمیشنران جدید از سوی اعضای پیشین کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و نبود یک برنامۀ کاری و پلان عملیاتی در کمیسیون‌ها در طول دو سال گذشته، از چالش‌های جدی است.»

تیفا از حکومت می‌خواهد که زمان برگذاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها را هرچه زودتر روشن سازد. و نیز از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که اصلاحات بنیادی، چون آماده‌سازی فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌گان، مشخص‌کردن حوزه‌های انتخاباتی و ارزیابی‌های امنیتی را هرچه زودتر انجام دهد.

هم‌رسانی کنید