تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

توافق شورای عالی صلح با پاکستان برای برگزاری نشست علمای دو کشور

هیئت شورای عالی صلح که به رهبری عمرداوودزی، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور اجماع منطقه‌یی صلح و رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح به پاکستان رفته بود، پش از چاشت روز جمعه دوباره به کابل برگشت.

شورای عالی صلح می‌گوید که این هیئت با مقام‌های حکومت پاکستان دیدار کرده‌اند و توافق کرده‌اند که علمای دو کشور در آیندۀ نزدیک یک نشستی را برگزار کنند.

سید احسان طاهری، سخن‌گوی این شورا می‌گوید که پاکستان متفاوت‌تر از گذشته بر ایجاد یک اجماع منطقوی برای صلح افغانستان و نیز کشانیدن طالبان به میز گف‌وگوها با حکومت افغانستان وعده سپرده است.

طاهری به طلوع‌نیوز گفت: «ما و قتی خوشبینی خود را محتاطانه اظهار می‌کنیم، بخاطری‌ است که منتظر می‌مانیم که اولین گام پاکستان را پس از این سفر ببینیم – که خوشبختانه جد و جهد شان بیشتر شده و صدای شان واحد شده است.»

پاکستان، پیش از این نیز برای زمینه‌سازی گفت‌وگوهای صلح وعده سپرده است – وعده‌هایی که تاکنون عملی نشده‌اند و بی اعتباری را میان دو کشور در پی داشته‌است.

اما این‌که این بار پاکستان تا چه اندازه در عملی‌سازی وعده‌هایش تعهد خواهد داشت، آگاهان امور دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

از این میان، شیدا محمد ابدالی، سفیر پیشین افغانستان در هند می‌گوید: «اجماع منطقه‌یی بسیار ضرور است؛ کشورهای مثل چین، پاکستان و هند و ایران و روسیه و کشورهای منطقه، می‌توانند اجماع منطقه‌یی بوجود بیاورند.»

در حالی که حکومت انتظار دارد تا کشورهای همسایه و غربی طالبان را وادار به گفت وگوهای رو در رو با حکومت بسازد، اما شماری از نماینده‌گان مجلس، دخیل شدن برخی از کشورها را در این روند انتقاد می‌کنند.

افغانستان

توافق شورای عالی صلح با پاکستان برای برگزاری نشست علمای دو کشور

شورای عالی صلح می‌گوید که این هیئت با مقام‌های حکومت پاکستان دیدار کرده‌اند و توافق کرده‌اند که علمای دو کشور در آیندۀ نزدیک یک نشستی را برگزار کنند.

تصویر بندانگشتی

هیئت شورای عالی صلح که به رهبری عمرداوودزی، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور اجماع منطقه‌یی صلح و رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح به پاکستان رفته بود، پش از چاشت روز جمعه دوباره به کابل برگشت.

شورای عالی صلح می‌گوید که این هیئت با مقام‌های حکومت پاکستان دیدار کرده‌اند و توافق کرده‌اند که علمای دو کشور در آیندۀ نزدیک یک نشستی را برگزار کنند.

سید احسان طاهری، سخن‌گوی این شورا می‌گوید که پاکستان متفاوت‌تر از گذشته بر ایجاد یک اجماع منطقوی برای صلح افغانستان و نیز کشانیدن طالبان به میز گف‌وگوها با حکومت افغانستان وعده سپرده است.

طاهری به طلوع‌نیوز گفت: «ما و قتی خوشبینی خود را محتاطانه اظهار می‌کنیم، بخاطری‌ است که منتظر می‌مانیم که اولین گام پاکستان را پس از این سفر ببینیم – که خوشبختانه جد و جهد شان بیشتر شده و صدای شان واحد شده است.»

پاکستان، پیش از این نیز برای زمینه‌سازی گفت‌وگوهای صلح وعده سپرده است – وعده‌هایی که تاکنون عملی نشده‌اند و بی اعتباری را میان دو کشور در پی داشته‌است.

اما این‌که این بار پاکستان تا چه اندازه در عملی‌سازی وعده‌هایش تعهد خواهد داشت، آگاهان امور دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

از این میان، شیدا محمد ابدالی، سفیر پیشین افغانستان در هند می‌گوید: «اجماع منطقه‌یی بسیار ضرور است؛ کشورهای مثل چین، پاکستان و هند و ایران و روسیه و کشورهای منطقه، می‌توانند اجماع منطقه‌یی بوجود بیاورند.»

در حالی که حکومت انتظار دارد تا کشورهای همسایه و غربی طالبان را وادار به گفت وگوهای رو در رو با حکومت بسازد، اما شماری از نماینده‌گان مجلس، دخیل شدن برخی از کشورها را در این روند انتقاد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید