تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تغییر اقلیم موضوع کلیدی گفتمانی به میزبانی اتحادیه اروپا در کابل

اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه میزبان گفتمانی زیر نام "تغییر اقلیم در افغانستان، چالش مشترک و پاسخ‌دهی" در کابل بود. شرکت کننده‌گان این گفت‌وگو به این باور هستند که حکومت افغانستان در برابر معضل تغییر اقلیم توجه چندانی نداشته است.

پیری مایودان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در این نشست گفت اکنون تنها انتخابات و صلح در اولویت کارهای حکومت است، اما حکومت افغانسان نباید معضل تغییر اقلیم را به حاشیه بکشاند. 

آقای مایودان گفت: «بحث‌ها در باره انتخابات یک فرصت خوبی است و ما می‌خواهیم که با این رویکرد زنده‌گی مردم تغییر کند، اما زنده‌گی مردم تا هنگامی به‌گونه لازم تغییر نخواهد کرد که تغییر اقلیم جدی گرفته نشود.»

در این نشست برخی از سخنرانان نتایج پژوهش‌هایی روی اقلیم افغانستان و آب کشور را بازگو کردند و گفتند که افغانستان در آیندۀ نه چندان دور – به گفتۀ آنان تا سال ۲۰۳۰ میلادی – به مشکل جدی از رهگذر تغییر اقلیم و کمبود آب‌های زیرزمینی روبه‌رو خواهد شد. 

توجه جدی به معضل تغییر اقلیم یکی از خواست‌های کلیدی اشتراک کننده‌گان و سخنرانان این نشست بود. 

خواگه کاکر، مسوول نهاد آپاما، گفت: «برای رسیدن به یک صلح با ثبات و همیشه‌گی، ما نمی‌توانیم که تنها به مبارزه با هراس افگنی توجه کنیم، بل باید به تغییر اقلیم نیز توجه اساسی داشته باشیم.»

شاه زمان میوندی، رییس اداره محافظت از محیط زیست، گفت: «دو پروژه تکمیل شده است در برابر تغییر اقلیم و نیاز است که ۱۷.۴ میلیارد دالر تا سال ۲۰۳۰ به‎خاطر مبارزه با این پدیده مصرف شود.»

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که همین اکنون شهروندان افغانستان در ۲۲ ولایت از تغییر اقلیم آسیب دیده اند و این تغییر اقلیم زنده‌گی دو میلیون شهروند افغانستان را به‌گونه مستقیم تهدید می‌کند. 

افغانستان

تغییر اقلیم موضوع کلیدی گفتمانی به میزبانی اتحادیه اروپا در کابل

پیری مایودان سفیر اتحادیه اروپا در کابل می‌گوید تغییر اقلیم در افغانستان یک چالش مهم است و باید به آن توجه جدی شود. 

تصویر بندانگشتی

اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه میزبان گفتمانی زیر نام "تغییر اقلیم در افغانستان، چالش مشترک و پاسخ‌دهی" در کابل بود. شرکت کننده‌گان این گفت‌وگو به این باور هستند که حکومت افغانستان در برابر معضل تغییر اقلیم توجه چندانی نداشته است.

پیری مایودان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در این نشست گفت اکنون تنها انتخابات و صلح در اولویت کارهای حکومت است، اما حکومت افغانسان نباید معضل تغییر اقلیم را به حاشیه بکشاند. 

آقای مایودان گفت: «بحث‌ها در باره انتخابات یک فرصت خوبی است و ما می‌خواهیم که با این رویکرد زنده‌گی مردم تغییر کند، اما زنده‌گی مردم تا هنگامی به‌گونه لازم تغییر نخواهد کرد که تغییر اقلیم جدی گرفته نشود.»

در این نشست برخی از سخنرانان نتایج پژوهش‌هایی روی اقلیم افغانستان و آب کشور را بازگو کردند و گفتند که افغانستان در آیندۀ نه چندان دور – به گفتۀ آنان تا سال ۲۰۳۰ میلادی – به مشکل جدی از رهگذر تغییر اقلیم و کمبود آب‌های زیرزمینی روبه‌رو خواهد شد. 

توجه جدی به معضل تغییر اقلیم یکی از خواست‌های کلیدی اشتراک کننده‌گان و سخنرانان این نشست بود. 

خواگه کاکر، مسوول نهاد آپاما، گفت: «برای رسیدن به یک صلح با ثبات و همیشه‌گی، ما نمی‌توانیم که تنها به مبارزه با هراس افگنی توجه کنیم، بل باید به تغییر اقلیم نیز توجه اساسی داشته باشیم.»

شاه زمان میوندی، رییس اداره محافظت از محیط زیست، گفت: «دو پروژه تکمیل شده است در برابر تغییر اقلیم و نیاز است که ۱۷.۴ میلیارد دالر تا سال ۲۰۳۰ به‎خاطر مبارزه با این پدیده مصرف شود.»

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که همین اکنون شهروندان افغانستان در ۲۲ ولایت از تغییر اقلیم آسیب دیده اند و این تغییر اقلیم زنده‌گی دو میلیون شهروند افغانستان را به‌گونه مستقیم تهدید می‌کند. 

هم‌رسانی کنید