تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید طالبان بر اعلام جدول زمان بندی خروج نیروهای خارجی

معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر  گفت‌وگوها را با حکومت افغانستان به اعلام جدول زمان بندی خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، مشروط میداند.

عبدالسلام حنفی می‌گوید که پس از اعلام جدول زمان بندی این خروج در بارۀ آتش بس و مسایل دیگر با حکومت و مردم افغانستان، دربرابر رسانه‌ها گفت‌وگو خواهند کرد.

در همین حال حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین وجود حکومت را همچون بخشی از گفت‌وگوهای صلح ،یک نیاز میداند.

آقای کرزی می‌گوید که این معضل  باید میان طالبان و حکومت حل شود.

شیر محمد عباس ستانکزی - رییس هیات گفت‌وگو کننده طالبان گفته است:«این نشستی نیست که ما در باره تمامی مسایل حل ناشده تصمیم بگیریم، اما ما دیدگاه‌های مان را مبادله می کنیم.پس این نخستین گامی است که ما به سوی صلح برمیداریم  ان شاءالله درآینده نشست های بیشتر خواهیم داشت.»

محمد یونس قانونی- عضو رهبری جمعیت اسلامی گفته است:« نقاط مشترک میان شرکت کننده گان به مراتب بیش تر از نقاط اختلافی بود و این میتواند مبنای خوشبینی ما نسبت به آینده باشد.»

در همین حال معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که پس از اعلام جدول زمان بندی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان با حکومت افغانستان به گقت وگو خواهند نشست و در باره آتش بس، قانون اساسی و آینده افغانستان بحث خواهند کرد.

عبدالسلام حنفی- معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت:« "امریکاییان به ما مردم این را گفتند که نمی از نیروهای امریکایی از اول ماه فبروری تا آخر ماه اپریل افغانستان را ترک خواهند کرد.»

نشست مسکو بی حضور حکومت برگزار شد و رییس جمهور غنی می‌گوید که شرکت کننده گان این نشست صلاحیت اجرایی ندارند و از افغانستان نماینده گی نمی کنند.

حامد کرزی- رییس جمهور پیشین گفت:«ما درک می کنیم که نیاز است تا حکومت کابل بخشی ازاین گفت‌وگوها باشد، آرزو داشتیم آنان دراین جا امروز می بودند اما این معضلی است که میان جنبش اسلامی طالبان  وحکومت افغانستان باید حل شود.»

در این میان شرکت کننده گان زن در نشست مسکو می‌گویند که دیدگاه‌های طالبان در باره زنان در برخی از موارد تغییر کرده است.

طالبان در روز نخست این نشست اعلام کردند که قانون اساسی کنونی افغانستان بی اعتبار است. 

فوزیه کوفی- عضو مجلس نماینده گان گفته است:«طالبان گفتند که زنان می توانند کار کنند، آموزش ببیند اما افزودند که  زن رییس جمهور شده نمی تواند اما نخست وزیرشده می تواند. مهمترین نکته این است که ما دراین جا باهم چانه زنی نمی کنیم، فکرمی کنم چیزی که در این نشست مهم بود این است که آنان یعنی طالبان به صدای زنان گوش دادند.»

از سوی دیگر شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل  با گرد آمدن در برابر سفارت روسیه، از نیروهای امنیتی - دفاعی کشور ونیز دستاورد های بیش از یک دهه پسین پشتیبانی می کنند و مخالف به میان حکومت موقت استند.

محمد عارف حیدری - رییس شبکه سراسری رشد افغانستان گفت:« دولت افغانستان را ، حکومت افغانستان را تضعیف می کنند و به طالبان جنایت کار مشروعیت میدهند.»

همزمان با این شماری از باشنده گان ولایت‌های ننگرهار، پکتیا و هلمند نیز در گرد همایی‌های جداگانه، گفته‌های شیر محمد عباس ستانکزی رییس هیات گفت‌وگو کننده طالبان را در باره منحل ساختن نیروهای امنیتی ودفاعی کشور نکوهش کردند.

با این همه شرکت کننده گان نشست مسکو، این نشست را گامی به سوی موفقیت گفت وگو های صلح میدانند ومحمد محقق می گوید توافق شده است که دور بعدی این نشست در یکی از کشور های اسلامی به احتمال زیاد در قطر برگزار شود.
 

افغانستان

تأکید طالبان بر اعلام جدول زمان بندی خروج نیروهای خارجی

دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که پس از اعلام جدول زمان بندی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان با حکومت افغانستان به گقت وگو خواهند نشست و در باره آتش بس، قانون اساسی و آینده افغانستان بحث خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر  گفت‌وگوها را با حکومت افغانستان به اعلام جدول زمان بندی خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، مشروط میداند.

عبدالسلام حنفی می‌گوید که پس از اعلام جدول زمان بندی این خروج در بارۀ آتش بس و مسایل دیگر با حکومت و مردم افغانستان، دربرابر رسانه‌ها گفت‌وگو خواهند کرد.

در همین حال حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین وجود حکومت را همچون بخشی از گفت‌وگوهای صلح ،یک نیاز میداند.

آقای کرزی می‌گوید که این معضل  باید میان طالبان و حکومت حل شود.

شیر محمد عباس ستانکزی - رییس هیات گفت‌وگو کننده طالبان گفته است:«این نشستی نیست که ما در باره تمامی مسایل حل ناشده تصمیم بگیریم، اما ما دیدگاه‌های مان را مبادله می کنیم.پس این نخستین گامی است که ما به سوی صلح برمیداریم  ان شاءالله درآینده نشست های بیشتر خواهیم داشت.»

محمد یونس قانونی- عضو رهبری جمعیت اسلامی گفته است:« نقاط مشترک میان شرکت کننده گان به مراتب بیش تر از نقاط اختلافی بود و این میتواند مبنای خوشبینی ما نسبت به آینده باشد.»

در همین حال معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که پس از اعلام جدول زمان بندی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان با حکومت افغانستان به گقت وگو خواهند نشست و در باره آتش بس، قانون اساسی و آینده افغانستان بحث خواهند کرد.

عبدالسلام حنفی- معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت:« "امریکاییان به ما مردم این را گفتند که نمی از نیروهای امریکایی از اول ماه فبروری تا آخر ماه اپریل افغانستان را ترک خواهند کرد.»

نشست مسکو بی حضور حکومت برگزار شد و رییس جمهور غنی می‌گوید که شرکت کننده گان این نشست صلاحیت اجرایی ندارند و از افغانستان نماینده گی نمی کنند.

حامد کرزی- رییس جمهور پیشین گفت:«ما درک می کنیم که نیاز است تا حکومت کابل بخشی ازاین گفت‌وگوها باشد، آرزو داشتیم آنان دراین جا امروز می بودند اما این معضلی است که میان جنبش اسلامی طالبان  وحکومت افغانستان باید حل شود.»

در این میان شرکت کننده گان زن در نشست مسکو می‌گویند که دیدگاه‌های طالبان در باره زنان در برخی از موارد تغییر کرده است.

طالبان در روز نخست این نشست اعلام کردند که قانون اساسی کنونی افغانستان بی اعتبار است. 

فوزیه کوفی- عضو مجلس نماینده گان گفته است:«طالبان گفتند که زنان می توانند کار کنند، آموزش ببیند اما افزودند که  زن رییس جمهور شده نمی تواند اما نخست وزیرشده می تواند. مهمترین نکته این است که ما دراین جا باهم چانه زنی نمی کنیم، فکرمی کنم چیزی که در این نشست مهم بود این است که آنان یعنی طالبان به صدای زنان گوش دادند.»

از سوی دیگر شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل  با گرد آمدن در برابر سفارت روسیه، از نیروهای امنیتی - دفاعی کشور ونیز دستاورد های بیش از یک دهه پسین پشتیبانی می کنند و مخالف به میان حکومت موقت استند.

محمد عارف حیدری - رییس شبکه سراسری رشد افغانستان گفت:« دولت افغانستان را ، حکومت افغانستان را تضعیف می کنند و به طالبان جنایت کار مشروعیت میدهند.»

همزمان با این شماری از باشنده گان ولایت‌های ننگرهار، پکتیا و هلمند نیز در گرد همایی‌های جداگانه، گفته‌های شیر محمد عباس ستانکزی رییس هیات گفت‌وگو کننده طالبان را در باره منحل ساختن نیروهای امنیتی ودفاعی کشور نکوهش کردند.

با این همه شرکت کننده گان نشست مسکو، این نشست را گامی به سوی موفقیت گفت وگو های صلح میدانند ومحمد محقق می گوید توافق شده است که دور بعدی این نشست در یکی از کشور های اسلامی به احتمال زیاد در قطر برگزار شود.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره