تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تأکید رییس جمهور بر برگزاری انتخابات به موقع در کشور

رییس جمهور غنی، بر برگزاری انتخابات به موقع ریاست جمهوری و مجلس نماینده گان تأکید می ورزد.

آقای غنی که امروز در مراسم گرامی داشت از بیست و نهمین سالروز خروج نیروهای قشون سرخ شوروی، در ارگ در میان شماری از سیاست گران سخن می زد، از مردم خواست که در برگزاری انتخابات شفاف، با حکومت همکاری کنند.

رییس جمهور در این باره گفت: «به نماینده گی از حکومت وحدت ملی، از اقشار مختلف مردم می خواهم که بیایند در راه اندازی انتخابات با ما همکاری کنند، و ما باور به انتخابات شفاف، موثر و به وقت داریم.»

همزمان با این، گلبدین حکمتیار، رهبرحزب اسلامی که در این مراسم حضور داشت، حکومت را به ناتوانی و انحصار قدرت متهم ساخت و بر برگزاری یک انتخابات شفاف و انتقال قدرت از راه صلح آمیز تأکید کرد: «تا زمانی که انتخابات برگزار شود و ما از این راه در حکومت تغییر بیاوریم، ما در این حکومت نیستیم، اما می خواهیم که حکومت دوام کند. اجازه بدهید که این را هم به صراحت بگویم که این حکومت در انحصار رقیبان ما است.»

اما، رییس جمهور می گوید که تمامی مردم افغانستان در حکومت سهم دارند و هیچ گونه انحصار قدرت در آجندای کاری حکومت نیست: «ارگ جای تحمل و بحث های ملی است، و ما این تحمل را پیدا کرده ایم که بالای مسایل ملی خود صحبت کنیم.»

با این همه، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در این مراسم، از آن چه که تصمیم های «ناسنجیده» در حکومت یاد می کند، انتقاد کرد.

به گفتۀ وی، رهبران حکومت نباید تصامیمی را بگیرند که افغانستان را به سوی بحران سوق دهد.

هرچند آقای عبدالله مشخص نکرد که منظورش تصامیم چه کسانی است، اما روز گذشته در حالی که وی از آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی انتقاد کرده و خواهان متوقف شدن این روند شد، ریاست جمهوری اما به این روند ادامه داد: «خواست مردم و نظر مردم را به بحث بگیریم و به یک تصمیم معقول برسیم که نتیجه آن جمع شدن مردم باشد نه پارچه شدن مردم.» 

از انحصار قدرت در حکومت در حالی انتقاد می شود که تنش ها میان عطامحمد نور و ارگ، از یک و نیم ماه به این سو به همین دلیل ادامه دارند.

به تازه گی آقای نور هشدار داده است که در آیندۀ نزدیک، همزمان در پانزده ولایت کشور تظاهرات ها را راه اندازی خواهد کرد.

از سویی هم، در مراسم امروز در ارگ، سرور دانش، معاون دوم نخست رییس جمهور به گونۀ غیرمستقیم به این تنش ها اشاره کرد: «هر معضل سیاسی و ملی خود را باید از راه معقول و یک تصمیم سیاسی سنجیده شده حل کنیم و هرنوع تصمیم شتاب زده و احساساتی و عواطف شخصی، قومی و حزبی کشور را به بحران می برد.»

گلبدین حکمتیار، نیز افزود: «سیاست های ناکام را رها کنید، لهجه جنگی خود را کنار بگذارید سیاست اخطار را دور کنید.»

با این همه، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در این مراسم، از آن چه که تصمیم های «ناسنجیده» در حکومت یاد می کند، انتقاد کرد.

به گفتۀ وی، رهبران حکومت نباید تصامیمی را بگیرند که افغانستان را به سوی بحران سوق دهد.

هرچند آقای عبدالله مشخص نکرد که منظورش تصامیم چه کسانی است، اما روز گذشته در حالی که وی از آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی انتقاد کرده و خواهان متوقف شدن این روند شد، ریاست جمهوری اما به این روند ادامه داد.

مراسم گرامی داشت از سالروز خروج قشون سرخ از افغانستان، امسال به گونۀ کمرنگ و حضور کمی از رهبران جهادی، برگزار شد.

در این مراسم، شماری از رهبران جهادی، همچون محمد محقق، کریم خلیلی، عبد رب الرسول سیاف، صبغت الله مجددی، سید حامد گیلانی و اعضای بلندپایه جمعیت اسلامی، حضور نداشتند.

 

افغانستان

تأکید رییس جمهور بر برگزاری انتخابات به موقع در کشور

حکومت افغانستان، امروز از بیست و نهمین سالروز خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان، در ارگ ریاست جمهوری گرامی داشت کرد. در این مراسم بسیاری از شخصیت های جهادی و احزاب سیاسی، شرکت نکرده بودند.

Thumbnail

رییس جمهور غنی، بر برگزاری انتخابات به موقع ریاست جمهوری و مجلس نماینده گان تأکید می ورزد.

آقای غنی که امروز در مراسم گرامی داشت از بیست و نهمین سالروز خروج نیروهای قشون سرخ شوروی، در ارگ در میان شماری از سیاست گران سخن می زد، از مردم خواست که در برگزاری انتخابات شفاف، با حکومت همکاری کنند.

رییس جمهور در این باره گفت: «به نماینده گی از حکومت وحدت ملی، از اقشار مختلف مردم می خواهم که بیایند در راه اندازی انتخابات با ما همکاری کنند، و ما باور به انتخابات شفاف، موثر و به وقت داریم.»

همزمان با این، گلبدین حکمتیار، رهبرحزب اسلامی که در این مراسم حضور داشت، حکومت را به ناتوانی و انحصار قدرت متهم ساخت و بر برگزاری یک انتخابات شفاف و انتقال قدرت از راه صلح آمیز تأکید کرد: «تا زمانی که انتخابات برگزار شود و ما از این راه در حکومت تغییر بیاوریم، ما در این حکومت نیستیم، اما می خواهیم که حکومت دوام کند. اجازه بدهید که این را هم به صراحت بگویم که این حکومت در انحصار رقیبان ما است.»

اما، رییس جمهور می گوید که تمامی مردم افغانستان در حکومت سهم دارند و هیچ گونه انحصار قدرت در آجندای کاری حکومت نیست: «ارگ جای تحمل و بحث های ملی است، و ما این تحمل را پیدا کرده ایم که بالای مسایل ملی خود صحبت کنیم.»

با این همه، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در این مراسم، از آن چه که تصمیم های «ناسنجیده» در حکومت یاد می کند، انتقاد کرد.

به گفتۀ وی، رهبران حکومت نباید تصامیمی را بگیرند که افغانستان را به سوی بحران سوق دهد.

هرچند آقای عبدالله مشخص نکرد که منظورش تصامیم چه کسانی است، اما روز گذشته در حالی که وی از آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی انتقاد کرده و خواهان متوقف شدن این روند شد، ریاست جمهوری اما به این روند ادامه داد: «خواست مردم و نظر مردم را به بحث بگیریم و به یک تصمیم معقول برسیم که نتیجه آن جمع شدن مردم باشد نه پارچه شدن مردم.» 

از انحصار قدرت در حکومت در حالی انتقاد می شود که تنش ها میان عطامحمد نور و ارگ، از یک و نیم ماه به این سو به همین دلیل ادامه دارند.

به تازه گی آقای نور هشدار داده است که در آیندۀ نزدیک، همزمان در پانزده ولایت کشور تظاهرات ها را راه اندازی خواهد کرد.

از سویی هم، در مراسم امروز در ارگ، سرور دانش، معاون دوم نخست رییس جمهور به گونۀ غیرمستقیم به این تنش ها اشاره کرد: «هر معضل سیاسی و ملی خود را باید از راه معقول و یک تصمیم سیاسی سنجیده شده حل کنیم و هرنوع تصمیم شتاب زده و احساساتی و عواطف شخصی، قومی و حزبی کشور را به بحران می برد.»

گلبدین حکمتیار، نیز افزود: «سیاست های ناکام را رها کنید، لهجه جنگی خود را کنار بگذارید سیاست اخطار را دور کنید.»

با این همه، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در این مراسم، از آن چه که تصمیم های «ناسنجیده» در حکومت یاد می کند، انتقاد کرد.

به گفتۀ وی، رهبران حکومت نباید تصامیمی را بگیرند که افغانستان را به سوی بحران سوق دهد.

هرچند آقای عبدالله مشخص نکرد که منظورش تصامیم چه کسانی است، اما روز گذشته در حالی که وی از آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی انتقاد کرده و خواهان متوقف شدن این روند شد، ریاست جمهوری اما به این روند ادامه داد.

مراسم گرامی داشت از سالروز خروج قشون سرخ از افغانستان، امسال به گونۀ کمرنگ و حضور کمی از رهبران جهادی، برگزار شد.

در این مراسم، شماری از رهبران جهادی، همچون محمد محقق، کریم خلیلی، عبد رب الرسول سیاف، صبغت الله مجددی، سید حامد گیلانی و اعضای بلندپایه جمعیت اسلامی، حضور نداشتند.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره