تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید اتحادیه اروپا بر حمایت از پروسۀ صلح و انتخابات افغانستان

فدریکا موگیرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه (۶ حمل)  در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور در کابل، پشتیبانی کامل‌اش را از روند صلح افغانستان و انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کرد.
 
بانو موگیرینی می‌افزاید که اتحادیه اروپا از روند صلح به رهبری ومالکیت افغان‌ها پشتیبانی می‌کند زیرا به گفتۀ او این روند به رافغان‌ها و نهادهای افغانی، مربوط است.
 
او می‌افزاید: «اتحادیه اروپا همواره در کنار مردم افغانستان بوده‌است و برنامۀ دیگری به جز از صلح، امنیت، حقوق بشر، توسعۀ روستایی برای این کشور، ندارد و ما همچنان به این کار، ادامه خواهیم داد.»
 
 او  در ادامه گفت: «اتحادیه اروپا در این روند (روند صلح) و همچنین در آماده‌گی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در کنار شما خواهد بود.»
 
از سویی‌هم، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور دراین دیدار، گفت که صلح هرگز به معنای برگشت به روزهای سیاه گذشته نیست و تأمین صلح آرزوی مردم افغانستان است.
 
او گفت: «در مسألۀ صلح، تأمین صلح عادلانه آرزوی مردم افغانستان است و حکومت وحدت ملی هم تعهد دارد و حمایت بین‌المللی هم دراین عرصه وجود  دارد، اتحادیه اروپا در مراحل مختلف می‌تواند نقش داشته باشد و ما از نقش شما استقبال می‌کنیم.»
 
او همچنان گفت که حکومت وحدت ملی متعهد به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و از اتحادیه اروپا برای تمویل انتخابات ریاست‌جمهوری، قدردانی کرد.
 
او تصریح کرد: «در تمویل انتخابات در گذشته اتحادیه اروپا یکی از دونرهای عمده بوده، افغانستان متحد به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات است و انتخابات شفاف و عادلانه را مردم افغانستان توقوع دارند.»
 
خانم موگیرینی امروز پس از یک سفر یک روزه به پاکستان، به کابل آمد و با رییس‌جمهور غنی و دیگر رهبران حکومت، دیدار و گفت‌وگو کرد.

افغانستان

تأکید اتحادیه اروپا بر حمایت از پروسۀ صلح و انتخابات افغانستان

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در یک نشست خبری با رییس اجراییه حکومت سخن می‌زد، حمایت‌اش را از روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد.

تصویر بندانگشتی

فدریکا موگیرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه (۶ حمل)  در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور در کابل، پشتیبانی کامل‌اش را از روند صلح افغانستان و انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کرد.
 
بانو موگیرینی می‌افزاید که اتحادیه اروپا از روند صلح به رهبری ومالکیت افغان‌ها پشتیبانی می‌کند زیرا به گفتۀ او این روند به رافغان‌ها و نهادهای افغانی، مربوط است.
 
او می‌افزاید: «اتحادیه اروپا همواره در کنار مردم افغانستان بوده‌است و برنامۀ دیگری به جز از صلح، امنیت، حقوق بشر، توسعۀ روستایی برای این کشور، ندارد و ما همچنان به این کار، ادامه خواهیم داد.»
 
 او  در ادامه گفت: «اتحادیه اروپا در این روند (روند صلح) و همچنین در آماده‌گی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در کنار شما خواهد بود.»
 
از سویی‌هم، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور دراین دیدار، گفت که صلح هرگز به معنای برگشت به روزهای سیاه گذشته نیست و تأمین صلح آرزوی مردم افغانستان است.
 
او گفت: «در مسألۀ صلح، تأمین صلح عادلانه آرزوی مردم افغانستان است و حکومت وحدت ملی هم تعهد دارد و حمایت بین‌المللی هم دراین عرصه وجود  دارد، اتحادیه اروپا در مراحل مختلف می‌تواند نقش داشته باشد و ما از نقش شما استقبال می‌کنیم.»
 
او همچنان گفت که حکومت وحدت ملی متعهد به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و از اتحادیه اروپا برای تمویل انتخابات ریاست‌جمهوری، قدردانی کرد.
 
او تصریح کرد: «در تمویل انتخابات در گذشته اتحادیه اروپا یکی از دونرهای عمده بوده، افغانستان متحد به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات است و انتخابات شفاف و عادلانه را مردم افغانستان توقوع دارند.»
 
خانم موگیرینی امروز پس از یک سفر یک روزه به پاکستان، به کابل آمد و با رییس‌جمهور غنی و دیگر رهبران حکومت، دیدار و گفت‌وگو کرد.

هم‌رسانی کنید