تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

بزرگداشت از هشتمین سالروز کشته شدن سید مصطفی کاظمی و همراهانش

در مراسم ویژۀ که به همین منظور در مسجد الزهرا کابل برگزار گردیده بود، عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به ابعاد مختلف شخصیت آقای کاظمی اشاره کرد و از مردم و مقام های دولتی خواست تا راه کاظمی را که همانا استقامت و بردباری است را تعقیب نمایند.

در همین حال، خانواده های قربانیان قتل های زنجیره یی در کشور یکبار دیگر حکومت را به بی توجهی به بررسی این پرونده ها متهم کرده و تاکید می ورزند که حکومت به جای بررسی پرونده چنین قتل ها درگیر تقسیم قدرت است و این وضعیت مردم را بیشتر از پیش ناراض ساخته است.

از سوی هم، شرکت کننده گان این مراسم یکبار دیگر پاکستان را به دست داشتن در نا امنی ها و ضربه زدن به اقتصاد کشور متهم می سازند.

شرکت کننده گان سید مصطفی کاظمی را قربانی ترقی و صلح جویی کشور می دانند و حکومت های پیشین و کنونی را به بی توجهی به این رویدادها متهم می سازند.

سید علی کاظمی، رهبر حزب اقتدار ملی افغانستان گفته است: " در حالی که ما روز به روز صدها جوان خود را از دست می دهیم و آنان مهاجر می شوند و مشکلات فراوانی می بینند و به کشورهای بیگانه می روند، در حالی که ما هنوز مشکلات زیادی در بخش امنیت و اقتصاد خود داریم اما متاسفانه هنوز هم دیده می شود که جنجال ها برای رسیدن به کرسی ها و تقسیم کرسی ها میان اقوام و دوستان مقام های حکومتی جریان دارد. ما در گذشته هم خواهان رسیده گی به این مشکلات شده ایم و حالا هم از رهبران حکومت می خواهیم که در سیاست هایشان تجدید نظر کنند و در بخش بررسی قتل های زنجیره یی هم به وعده هایشان عمل کنند."

بسیاری ها سنگ اندازی های مخالفان مسلح دولت و استخبارات منطقه را ناشی از بی اتقافی های مردم و چندسته گی های مقام های حکومتی کشور می دانند.

سید رحمت الله مرتضوی رییس مجمع جهانی اهل بیت افغانستان می گوید: " همه مشکلات ما از وقتی آغاز شدند که ما روحیه همدیگر پذیری را از دست دادیم و پس از پیروزی مجاهدین کابل چند پارچه شد و ما مشکلات زیادی دیدیم. ما باید یک دست شویم و نگذاریم تا اعمال ما زمینه ساز دخالت های بیگانه شود."

مسعود خلیلی سفیر پیشین افغانستان در اسپانیا گفته است: " سید مصطفی کاظمی یکی از شخصیت هایی بود که همه وی را قبول داشتند و من عامل اصلی همه قتل های زنجیره یی و این مشکلات را در کشور را کار " آی اس آی " پاکستان می دانم."

شرکت کننده گان این همایش می گویند سال هاست چشم به راه به کیفر رساندن عاملان رویدادهای هراس افگنانه در کشور اند. اینان تاکید می ورزند که بحران اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور نیازمند تدبیر جدی از سوی رهبران حکومت است.

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید: " پیش از این که حکومت وحدت ملی شکل بیگیرد به راستی که توقعات مردم بسیار بلند بود و مردم ما خواست های زیادی داشتند اما به نسبت کمبود وقت ما می پذیریم که مشکلاتی هنوز در کشور وجود دارد و ما از همه می خواهیم که با هم به حل مشکلات فکر کنند. در شرایط کنونی ما دو راه داریم یکی این که ما باقی عمر خود را به انتقاد کردند سپری کنیم و دیگر این که ما راه حل ها را شناسایی کنیم."

سید مصطفی کاظمی با پنج نماینده دیگر مجلس همراه با هفتاد و دو تن از باشنده گان در پانزدهم ماه عقرب ۱۳۸۶ در یک رویداد انتحاری در بغلان مرکزی کشته شدند.

هفت سال در حکومت گذشته و یک سال در حکومت کنونی مقام های حکومتی در چنین روزی گرد می آیند و وعده های زیادی می دهند. اما خانواده های قربانیان این رویداد حکومت را به بی توجهی به بررسی قتل های زنجیره یی متهم می سازند و این کار را باعث دلسردی بیشتر مردم از حکومت می دانند.

افغانستان

بزرگداشت از هشتمین سالروز کشته شدن سید مصطفی کاظمی و همراهانش

در مراسم ویژۀ که به همین منظور در مسجد الزهرا کابل برگزار گردیده بود، عبدالله عبدالله رییس اجراییه

Thumbnail

در مراسم ویژۀ که به همین منظور در مسجد الزهرا کابل برگزار گردیده بود، عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به ابعاد مختلف شخصیت آقای کاظمی اشاره کرد و از مردم و مقام های دولتی خواست تا راه کاظمی را که همانا استقامت و بردباری است را تعقیب نمایند.

در همین حال، خانواده های قربانیان قتل های زنجیره یی در کشور یکبار دیگر حکومت را به بی توجهی به بررسی این پرونده ها متهم کرده و تاکید می ورزند که حکومت به جای بررسی پرونده چنین قتل ها درگیر تقسیم قدرت است و این وضعیت مردم را بیشتر از پیش ناراض ساخته است.

از سوی هم، شرکت کننده گان این مراسم یکبار دیگر پاکستان را به دست داشتن در نا امنی ها و ضربه زدن به اقتصاد کشور متهم می سازند.

شرکت کننده گان سید مصطفی کاظمی را قربانی ترقی و صلح جویی کشور می دانند و حکومت های پیشین و کنونی را به بی توجهی به این رویدادها متهم می سازند.

سید علی کاظمی، رهبر حزب اقتدار ملی افغانستان گفته است: " در حالی که ما روز به روز صدها جوان خود را از دست می دهیم و آنان مهاجر می شوند و مشکلات فراوانی می بینند و به کشورهای بیگانه می روند، در حالی که ما هنوز مشکلات زیادی در بخش امنیت و اقتصاد خود داریم اما متاسفانه هنوز هم دیده می شود که جنجال ها برای رسیدن به کرسی ها و تقسیم کرسی ها میان اقوام و دوستان مقام های حکومتی جریان دارد. ما در گذشته هم خواهان رسیده گی به این مشکلات شده ایم و حالا هم از رهبران حکومت می خواهیم که در سیاست هایشان تجدید نظر کنند و در بخش بررسی قتل های زنجیره یی هم به وعده هایشان عمل کنند."

بسیاری ها سنگ اندازی های مخالفان مسلح دولت و استخبارات منطقه را ناشی از بی اتقافی های مردم و چندسته گی های مقام های حکومتی کشور می دانند.

سید رحمت الله مرتضوی رییس مجمع جهانی اهل بیت افغانستان می گوید: " همه مشکلات ما از وقتی آغاز شدند که ما روحیه همدیگر پذیری را از دست دادیم و پس از پیروزی مجاهدین کابل چند پارچه شد و ما مشکلات زیادی دیدیم. ما باید یک دست شویم و نگذاریم تا اعمال ما زمینه ساز دخالت های بیگانه شود."

مسعود خلیلی سفیر پیشین افغانستان در اسپانیا گفته است: " سید مصطفی کاظمی یکی از شخصیت هایی بود که همه وی را قبول داشتند و من عامل اصلی همه قتل های زنجیره یی و این مشکلات را در کشور را کار " آی اس آی " پاکستان می دانم."

شرکت کننده گان این همایش می گویند سال هاست چشم به راه به کیفر رساندن عاملان رویدادهای هراس افگنانه در کشور اند. اینان تاکید می ورزند که بحران اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور نیازمند تدبیر جدی از سوی رهبران حکومت است.

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید: " پیش از این که حکومت وحدت ملی شکل بیگیرد به راستی که توقعات مردم بسیار بلند بود و مردم ما خواست های زیادی داشتند اما به نسبت کمبود وقت ما می پذیریم که مشکلاتی هنوز در کشور وجود دارد و ما از همه می خواهیم که با هم به حل مشکلات فکر کنند. در شرایط کنونی ما دو راه داریم یکی این که ما باقی عمر خود را به انتقاد کردند سپری کنیم و دیگر این که ما راه حل ها را شناسایی کنیم."

سید مصطفی کاظمی با پنج نماینده دیگر مجلس همراه با هفتاد و دو تن از باشنده گان در پانزدهم ماه عقرب ۱۳۸۶ در یک رویداد انتحاری در بغلان مرکزی کشته شدند.

هفت سال در حکومت گذشته و یک سال در حکومت کنونی مقام های حکومتی در چنین روزی گرد می آیند و وعده های زیادی می دهند. اما خانواده های قربانیان این رویداد حکومت را به بی توجهی به بررسی قتل های زنجیره یی متهم می سازند و این کار را باعث دلسردی بیشتر مردم از حکومت می دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره