تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

برگزاری مراسم عروسی دسته جمعی ۳۷ زوج در بامیان

هفتاد و چهار دختر و پسر جوان در ولایت بامیان، جشن عروسی‌ شان را به گونۀ دسته جمعی برگزار کردند.

این جشن عروسی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در شهر بامیان، برگزار شده بود هدف آن فرهنگ ‌سازی برای ازدواج آسان و جلوگیری از هزینه ‌های هنگفت در مراسم‌های عروسی گفته شده است.

این زوج ها که عروسی تازۀ شان را آغاز کرده اند، می گویند که در مراسم عروسی شان هیچ پولی را هزینه نکرده اند.

این زوج ‌ها از طبقه های گونا‌گون جامعه هستند؛ شماری از آن ها دانش‌ آموزان، برخی دانش جویان و شماری هم کارگران روزمزد هستند.

محمد طاهر زهیر، والی بامیان از برگزاری این گونه مراسم های عروسی کم هزینه استقبال می کند. وی می گوید: «در افغانستان مراسم های عروسی بسیار سنگین و سخت است و این هم سنت ها نا پسند سبب می شوند که جوانان برای پیدا کردن پول ازدواج از راه های غیرقانون به خارج بروند و خود شان را به گام مرگ بدهند. این سبب دوری از خانه های شان می شود.»

درهمین حال، سید کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این مراسم شرکت کرده است، از مردم می ‌خواهد که جشن ‌های عروسی شان را با هزینه‌ های اندک برگزار کنند.

وی می افزاید: «افغانستان یکی از کشور هایی است که هنوز هم برخی از غیراسلام و رسم و رواج های ناپسند رواج دارد، ازدواج های مخالف قانون اسلام می باشد و ما همه باید دست به دست هم بدهیم تا این سنت ها ناپسند را از کشور کاهش بدهیم.»

این نخستین باریست که جشتن عروسی گروهی در ولایت بامیان برگزار می شود.

شرکت کننده گان این نشست از شهروندان کشور می خواهند تا در این زمینه، ناداران را کمک کنند.

افغانستان

برگزاری مراسم عروسی دسته جمعی ۳۷ زوج در بامیان

این جشن عروسی گروهی، ساده اما پر شور و دیدنی برگزار شد. مقام های محلی ولایت بامیان و نیز مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ از این گونه مراسم های عروسی کم هزینه استقبال می کنند.

تصویر بندانگشتی

هفتاد و چهار دختر و پسر جوان در ولایت بامیان، جشن عروسی‌ شان را به گونۀ دسته جمعی برگزار کردند.

این جشن عروسی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در شهر بامیان، برگزار شده بود هدف آن فرهنگ ‌سازی برای ازدواج آسان و جلوگیری از هزینه ‌های هنگفت در مراسم‌های عروسی گفته شده است.

این زوج ها که عروسی تازۀ شان را آغاز کرده اند، می گویند که در مراسم عروسی شان هیچ پولی را هزینه نکرده اند.

این زوج ‌ها از طبقه های گونا‌گون جامعه هستند؛ شماری از آن ها دانش‌ آموزان، برخی دانش جویان و شماری هم کارگران روزمزد هستند.

محمد طاهر زهیر، والی بامیان از برگزاری این گونه مراسم های عروسی کم هزینه استقبال می کند. وی می گوید: «در افغانستان مراسم های عروسی بسیار سنگین و سخت است و این هم سنت ها نا پسند سبب می شوند که جوانان برای پیدا کردن پول ازدواج از راه های غیرقانون به خارج بروند و خود شان را به گام مرگ بدهند. این سبب دوری از خانه های شان می شود.»

درهمین حال، سید کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این مراسم شرکت کرده است، از مردم می ‌خواهد که جشن ‌های عروسی شان را با هزینه‌ های اندک برگزار کنند.

وی می افزاید: «افغانستان یکی از کشور هایی است که هنوز هم برخی از غیراسلام و رسم و رواج های ناپسند رواج دارد، ازدواج های مخالف قانون اسلام می باشد و ما همه باید دست به دست هم بدهیم تا این سنت ها ناپسند را از کشور کاهش بدهیم.»

این نخستین باریست که جشتن عروسی گروهی در ولایت بامیان برگزار می شود.

شرکت کننده گان این نشست از شهروندان کشور می خواهند تا در این زمینه، ناداران را کمک کنند.

هم‌رسانی کنید