تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بررسی تازۀ نهاد رند دربارۀ پیامدهای کاهش احتمالی نیروهای امریکایی

نهاد پژوهشی «رند» در بررسی تازه‌اش در بارۀ پیامد کاهش احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته است.

بربنیاد این بررسی، با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، این کشور بار دیگر گواه جنگ داخلی و افزایش مهاجرت‌ها خواهد شد.

در این بررسی آمده است که این احتمال نیز وجود دارد که در صورت نبود نیروهای امریکایی، افغانستان بار دیگر به مرکز گروه‌های تندرو به‌شمول القاعده و داعش مبدل شود و امنیت ایالات متحده امریکا را تهدید کند.

رند، یک نهاد غیرانتفاعی امریکایی است که تلاش دارد تا با انجام پژوهش‌ها و تحلیل‌ها در بارۀ سیاست‌های امریکا به سیاست‌مداران این کشور کمک کند.

اخیرأ این نهاد، طرحی را برای افغانستانِ پس از صلح نیز آماده کرده‌است. یک نسخۀ این طرح که به طلوع‌نیوز رسیده، در آن آمده است که پس از برقراری یک آتش‌بس فراگیر در کشور، باید یک حکومت انتقالی ایجاد شود و روی مسایلی چون آوردن تغییرات در قانون اساسی و بازنگری در شیوه‌های حکومت داری، تمرکز گردد.

در این سند آمده‌است که پس از پیوستن طالبان به روند صلح و ایجاد یک حکومت انتقالی هژده ماهه، در این مدت، روی چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز تصیمم گرفته می‌شود؛ اما تأکید شده است که این مدت، با درنظرداشت نهایی شدن جزییات توافق نامۀ صلح میان واشنگتن، طالبان و کابل، قابل تمدید می‌تواند بود.

در بررسی تازۀ نهاد رند هشدار داده شده است که بی رسیدن به توافق صلح، نیروهایی امریکایی در افغانستان با ناکامی روبه‌رو خواهند شد و بر حیثیت جهانی ایالات متحده امریکا نیز آسیب خواهد زد.

ماه پیش، رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که دونالد ترمپ، رییس‌جمهور این کشور تصمیم دارد تا درحدود هفت‌هزار سرباز امریکا را از افغانستان بیرون کند. اما پسان‌تر پنتاگون گفت که هنوز این گزینه روی میز نیست. پس از آن، مایک پنس، معاون ترمپ گفت که کاخ سفید گزینۀ کاهش نیروهای خارجی از افغانستان را زیر بررسی دارد.

ایالات متحده، هم اکنون در حدود چهارده هزار سرباز در افغانستان دارد که مشغول آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغان استند.

رند، در این پژوهش در بارۀ چند پیامد روشن خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نوشته است؛

•    با بیرون شدن نیروهای امریکا، سازمان ناتو نیز از افغانستان بیرون خواهد شد؛
•    حضور غیرنظامی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان نیز به گونۀ بی‌پیشینه کاهش خواهد یافت؛
•    اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان بحرانی خواهند شد؛
•    روند از دست دادن نفوذ و مشروعیت حکومت آغاز خواهند شد؛
•    قدرت از مرکز افغانستان به بخش‌های دوردست انتقال خواهند یافت؛
•    «ملیشه‌ها» و «جنگ سالاران» نیرومند خواهد شد؛
•    رقابت‌های کشورهای منطقه در افغانستان افزایش خواهند یافت؛
•    علاقه‌مندی طالبان به روند صلح ازبین خواهد رفت؛
•    با وجود مقاومت‌ها، نفوذ و ادارۀ طالبان بر جغرافیا و جمعیت افغانستان افزایش خواهند یافت و جنگ داخلی بیشتر خواهد شد؛
•    گروه‌های تندرو به شمول القاعده و داعش برای سازمان‌دهی، سربازگیری و انجام حمله‌های هراس‌افگنانه بر هدف‌های ایالات متحده فضای بازتری خواهند یافت.

رند در این ارزیابی، نتیجه‌گیری می‌کند که امریکا در واکنش به حمله‌های یازدهم سپتمبر به افغانستان آمد و هدف ریشه‌کن ساختن تهدید هراس‌افگنی از جهان بود، اما تاکنون این تهدید پابرجا است.

حکومت افغانستان در واکنش به احتمال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفته است که این روند بر امنیت در افغانستان تأثیری نخواهد گذاشت. 

افغانستان

بررسی تازۀ نهاد رند دربارۀ پیامدهای کاهش احتمالی نیروهای امریکایی

در بررسی تازۀ نهاد رند هشدار داده شده است که بی رسیدن به توافق صلح، نیروهایی امریکایی در افغانستان با ناکامی روبه‌رو خواهند شد و بر حیثیت جهانی ایالات متحده امریکا نیز آسیب خواهد زد.

تصویر بندانگشتی

نهاد پژوهشی «رند» در بررسی تازه‌اش در بارۀ پیامد کاهش احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته است.

بربنیاد این بررسی، با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، این کشور بار دیگر گواه جنگ داخلی و افزایش مهاجرت‌ها خواهد شد.

در این بررسی آمده است که این احتمال نیز وجود دارد که در صورت نبود نیروهای امریکایی، افغانستان بار دیگر به مرکز گروه‌های تندرو به‌شمول القاعده و داعش مبدل شود و امنیت ایالات متحده امریکا را تهدید کند.

رند، یک نهاد غیرانتفاعی امریکایی است که تلاش دارد تا با انجام پژوهش‌ها و تحلیل‌ها در بارۀ سیاست‌های امریکا به سیاست‌مداران این کشور کمک کند.

اخیرأ این نهاد، طرحی را برای افغانستانِ پس از صلح نیز آماده کرده‌است. یک نسخۀ این طرح که به طلوع‌نیوز رسیده، در آن آمده است که پس از برقراری یک آتش‌بس فراگیر در کشور، باید یک حکومت انتقالی ایجاد شود و روی مسایلی چون آوردن تغییرات در قانون اساسی و بازنگری در شیوه‌های حکومت داری، تمرکز گردد.

در این سند آمده‌است که پس از پیوستن طالبان به روند صلح و ایجاد یک حکومت انتقالی هژده ماهه، در این مدت، روی چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز تصیمم گرفته می‌شود؛ اما تأکید شده است که این مدت، با درنظرداشت نهایی شدن جزییات توافق نامۀ صلح میان واشنگتن، طالبان و کابل، قابل تمدید می‌تواند بود.

در بررسی تازۀ نهاد رند هشدار داده شده است که بی رسیدن به توافق صلح، نیروهایی امریکایی در افغانستان با ناکامی روبه‌رو خواهند شد و بر حیثیت جهانی ایالات متحده امریکا نیز آسیب خواهد زد.

ماه پیش، رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که دونالد ترمپ، رییس‌جمهور این کشور تصمیم دارد تا درحدود هفت‌هزار سرباز امریکا را از افغانستان بیرون کند. اما پسان‌تر پنتاگون گفت که هنوز این گزینه روی میز نیست. پس از آن، مایک پنس، معاون ترمپ گفت که کاخ سفید گزینۀ کاهش نیروهای خارجی از افغانستان را زیر بررسی دارد.

ایالات متحده، هم اکنون در حدود چهارده هزار سرباز در افغانستان دارد که مشغول آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغان استند.

رند، در این پژوهش در بارۀ چند پیامد روشن خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نوشته است؛

•    با بیرون شدن نیروهای امریکا، سازمان ناتو نیز از افغانستان بیرون خواهد شد؛
•    حضور غیرنظامی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان نیز به گونۀ بی‌پیشینه کاهش خواهد یافت؛
•    اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان بحرانی خواهند شد؛
•    روند از دست دادن نفوذ و مشروعیت حکومت آغاز خواهند شد؛
•    قدرت از مرکز افغانستان به بخش‌های دوردست انتقال خواهند یافت؛
•    «ملیشه‌ها» و «جنگ سالاران» نیرومند خواهد شد؛
•    رقابت‌های کشورهای منطقه در افغانستان افزایش خواهند یافت؛
•    علاقه‌مندی طالبان به روند صلح ازبین خواهد رفت؛
•    با وجود مقاومت‌ها، نفوذ و ادارۀ طالبان بر جغرافیا و جمعیت افغانستان افزایش خواهند یافت و جنگ داخلی بیشتر خواهد شد؛
•    گروه‌های تندرو به شمول القاعده و داعش برای سازمان‌دهی، سربازگیری و انجام حمله‌های هراس‌افگنانه بر هدف‌های ایالات متحده فضای بازتری خواهند یافت.

رند در این ارزیابی، نتیجه‌گیری می‌کند که امریکا در واکنش به حمله‌های یازدهم سپتمبر به افغانستان آمد و هدف ریشه‌کن ساختن تهدید هراس‌افگنی از جهان بود، اما تاکنون این تهدید پابرجا است.

حکومت افغانستان در واکنش به احتمال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفته است که این روند بر امنیت در افغانستان تأثیری نخواهد گذاشت. 

هم‌رسانی کنید