تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

استقبال شهروندان مزارشریف از اعضای کاروان صلح‌خواهی مردمی

اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی، پس از ۳۴ روز سفر با پای برهنه امروز (جمعه، ۲۳سنبله) وارد مزار شریف شدند و به زیارتگاۀ خلیفۀ چهارم اسلام رفتند.

 اعضای این حرکت صلح‌خواهی، به این باورند که سرانجام صلح همیشگی در کشور تأمین خواهد شد و  شهروندان کشور در سایۀ رفاه و آسایش زنده‌گی خواهند کرد.

آنان می‌گویند که مردم در شمال‌کشور از آنان به گرمی استقبال کرده‌اند و همه خواهان پایان جنگ در کشور استند.

احسان‌الله درویش، یکی از اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی است. او که در ولایت بغلان به این حرکت پیوسته است می‌گوید هیچ خانواده‌یی در کشور نیست که از جنگ آسیب ندیده باشد؛ از این‌‍رو خواهان پایان جنگ در کشور است.

او می‌گوید: «باید افغان‌ها برای صلح راهی پیدا کنند و این تنها زمانی ممکن است که تمامی افغان‌‍ها با اتحاد و اتفاق در یک مکان بشینند و مشکلات شان را در یک فضای امن حل کنند.»

کاروان صلح‌خواهی، ۳۴ روز پیش با پای پیاده از کابل به سمت ولایت‌های شمال‌کشور حرکت کردند. آنان در ولایت‌های گوناگون با مردم دیدار کردند و پیام خودرا به آنان رساندند.

اعضای این کاروان، تأکید می‌ورزند که با هر گونه تهدید مبارزه می‌کنند و  فشارها مانع حرکت صلح‌خواهی آنان شده نمی‌تواند؛ زیرا آنان مردم را با خود دارند.

اعضای این کاروان می‌گویند که برای نه گفتن به جنگ به حرکت‌های صلح خواهی‌شان ادامه می‌دهند و به ولایت‌های دیگر کشور نیز می‌روند تا پیام شان را برسانند.

افغانستان

استقبال شهروندان مزارشریف از اعضای کاروان صلح‌خواهی مردمی

کاروان صلح‌خواهی، ۳۴ روز پیش با پای پیاده از کابل به سمت ولایت‌های شمال‌کشور حرکت کردند. آنان در ولایت‌های گوناگون با مردم دیدار کردند و پیام خودرا به آنان رساندند.

تصویر بندانگشتی

اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی، پس از ۳۴ روز سفر با پای برهنه امروز (جمعه، ۲۳سنبله) وارد مزار شریف شدند و به زیارتگاۀ خلیفۀ چهارم اسلام رفتند.

 اعضای این حرکت صلح‌خواهی، به این باورند که سرانجام صلح همیشگی در کشور تأمین خواهد شد و  شهروندان کشور در سایۀ رفاه و آسایش زنده‌گی خواهند کرد.

آنان می‌گویند که مردم در شمال‌کشور از آنان به گرمی استقبال کرده‌اند و همه خواهان پایان جنگ در کشور استند.

احسان‌الله درویش، یکی از اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی است. او که در ولایت بغلان به این حرکت پیوسته است می‌گوید هیچ خانواده‌یی در کشور نیست که از جنگ آسیب ندیده باشد؛ از این‌‍رو خواهان پایان جنگ در کشور است.

او می‌گوید: «باید افغان‌ها برای صلح راهی پیدا کنند و این تنها زمانی ممکن است که تمامی افغان‌‍ها با اتحاد و اتفاق در یک مکان بشینند و مشکلات شان را در یک فضای امن حل کنند.»

کاروان صلح‌خواهی، ۳۴ روز پیش با پای پیاده از کابل به سمت ولایت‌های شمال‌کشور حرکت کردند. آنان در ولایت‌های گوناگون با مردم دیدار کردند و پیام خودرا به آنان رساندند.

اعضای این کاروان، تأکید می‌ورزند که با هر گونه تهدید مبارزه می‌کنند و  فشارها مانع حرکت صلح‌خواهی آنان شده نمی‌تواند؛ زیرا آنان مردم را با خود دارند.

اعضای این کاروان می‌گویند که برای نه گفتن به جنگ به حرکت‌های صلح خواهی‌شان ادامه می‌دهند و به ولایت‌های دیگر کشور نیز می‌روند تا پیام شان را برسانند.

هم‌رسانی کنید