تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ازدواج گروهی راهی برای جلوگیری از هزینه‌های گزاف؛ عروسی ۳۰ زوج در کابل برگذار شد

باشنده‌گان ولسوالی میربچه کوت هدف از برگذاری عروسی گروهی را پاسخ به رسم و عنعنات ناپسند در کشور می‌داند و می‌گوید که یک جوان برای مصارف عروسی‌اش ناگزیر است زمین و خانه‌ی خود را بفروشند .

برگذار کنندگان این مراسم از بازرگانان می‌خواهند تا در راه اندازی چنین برنامه‌هایی برای جوانان تلاش کنند .

این ازدواج گروهی از سوی بنیاد خیریه خیرخواه روز پنجشنبه در پایتخت برگزار شد.

میرغلام جیلانی درویش رئیس شورای مردمی میربچه کوت در این باره گفت: "تصیم گرفتیم تا برای تعدادی از جوانان که در طول چند سال
بی‌سرنوشت بودند و بخاطر مشکل اقتصادی نتوانستند سرنوشت‌شان را رقم بزنند، عروسی گروهی برگذار کنیم، این شیوه‌ای خوب برای جلوگیری از
هزینه‌های گزاف است".

قدرت‌الله خیراندیش یکی از این تازه دامادها در گفت‌وگو با طلوع نیوز اظهار داشت: "خانه‌ی کسانی که این کار را کرده‌اند آباد، من از سه سال قبل نامزد بودم و توانایی برگذاری مراسم را نداشتم".

خالد مشعل یکی دیگر از تازه دامادها به طلوع نیوز گفت: "امروز بهترین خاطره‌ی زنده‌‌گی من است، برای خانواده‌ها این پیام را دارم که از مصارف گزاف برای عروسی‌ها جلوگیری کنند؛ مراسم امروز ما درس عبرتی برای آنها است".

ناداری و رسم و عنعنات ناپسندیده اجتماعی سبب شده است که باشنده‌گان ولسوالی میربچه کوت این اقدام را روی دست گیرد.

باشندگان ولسوالی میربچه کوت از بازرگانان می‌خواهند تا آنان نیز در فراهم ساختن اینگونه سهولت‌ها با جوانان همکاری نمایند .

عبدالرحیم راشد ولسوال میربچه کوت به خبرنگار طلوع نیوز گفت: "در این مراسم برای هر زوج ۲۰۰ هزار افغانی مصرف شده است و ۵۰هزار پول نقد نیز به آنان پرداخت می‌شود، ما امروز مراسم ازدواج ۳۰ زوج را برگزار کردیم".

در این ازدواج گروهی برای ۳۰ زوج ۶ میلیون افغانی مصرف شده است .

پیش از این در ولایت‌های بلخ، هرات و دایکندی ازدواج‌های گروهی برگذار شده است.

افغانستان

ازدواج گروهی راهی برای جلوگیری از هزینه‌های گزاف؛ عروسی ۳۰ زوج در کابل برگذار شد

باشنده‌گان ولسوالی میربچه کوت هدف از برگذاری عروسی گروهی را پاسخ به رسم و عنعنات ناپسند در کشور می

Thumbnail

باشنده‌گان ولسوالی میربچه کوت هدف از برگذاری عروسی گروهی را پاسخ به رسم و عنعنات ناپسند در کشور می‌داند و می‌گوید که یک جوان برای مصارف عروسی‌اش ناگزیر است زمین و خانه‌ی خود را بفروشند .

برگذار کنندگان این مراسم از بازرگانان می‌خواهند تا در راه اندازی چنین برنامه‌هایی برای جوانان تلاش کنند .

این ازدواج گروهی از سوی بنیاد خیریه خیرخواه روز پنجشنبه در پایتخت برگزار شد.

میرغلام جیلانی درویش رئیس شورای مردمی میربچه کوت در این باره گفت: "تصیم گرفتیم تا برای تعدادی از جوانان که در طول چند سال
بی‌سرنوشت بودند و بخاطر مشکل اقتصادی نتوانستند سرنوشت‌شان را رقم بزنند، عروسی گروهی برگذار کنیم، این شیوه‌ای خوب برای جلوگیری از
هزینه‌های گزاف است".

قدرت‌الله خیراندیش یکی از این تازه دامادها در گفت‌وگو با طلوع نیوز اظهار داشت: "خانه‌ی کسانی که این کار را کرده‌اند آباد، من از سه سال قبل نامزد بودم و توانایی برگذاری مراسم را نداشتم".

خالد مشعل یکی دیگر از تازه دامادها به طلوع نیوز گفت: "امروز بهترین خاطره‌ی زنده‌‌گی من است، برای خانواده‌ها این پیام را دارم که از مصارف گزاف برای عروسی‌ها جلوگیری کنند؛ مراسم امروز ما درس عبرتی برای آنها است".

ناداری و رسم و عنعنات ناپسندیده اجتماعی سبب شده است که باشنده‌گان ولسوالی میربچه کوت این اقدام را روی دست گیرد.

باشندگان ولسوالی میربچه کوت از بازرگانان می‌خواهند تا آنان نیز در فراهم ساختن اینگونه سهولت‌ها با جوانان همکاری نمایند .

عبدالرحیم راشد ولسوال میربچه کوت به خبرنگار طلوع نیوز گفت: "در این مراسم برای هر زوج ۲۰۰ هزار افغانی مصرف شده است و ۵۰هزار پول نقد نیز به آنان پرداخت می‌شود، ما امروز مراسم ازدواج ۳۰ زوج را برگزار کردیم".

در این ازدواج گروهی برای ۳۰ زوج ۶ میلیون افغانی مصرف شده است .

پیش از این در ولایت‌های بلخ، هرات و دایکندی ازدواج‌های گروهی برگذار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره