تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ادامۀ سفر صلح خواهان؛ جوانان هلمند به سوی غزنی حرکت کردند

در ادامۀ سفر اعضای «کاروان صلح خواهان»، جوانان هلمند راه شان را به سوی ولایت غزنی به پیش گرفتند.

جوانان صلح خواه هلمندی، نزدیک به بیست روز است که از ولایت هلمند پای پیاده به سوی کابل حرکت کرده اند.

کاروان این جوانان که سه روز پیش به ولسوالی شاه جوی ولایت زابل رسیدند، از سوی باشنده‌گان این ولسوالی به گرمی استقبال شد و شماری از باشنده‌گان شاه جوی از این حرکت پشتیبانی کردند.

این جوانان پس از آن تصمیم گرفتند که مسیر هلمند – کابل را پای پیاده طی کنند که پس از دوماه اعتراض و تحصن ازبهر ناامنی و تأمین صلح در هلمند، طرف های درگیر به خواست آنان وقعی نگذاشتند.

آنان، این بار از طالبان و حکومت می‎خواهند که حداقل به احترام ماه مبارک رمضان، آتش بس کنند و زمینۀ گفت وگوهای صلح را فراهم کنند.

مولاداد، یکی از این جوان است. او در این باره گفت: «باشنده‌گان شاه جوی از ما استقبال خوبی کردند و ما نشست های مان را با تمامی اقشار ولسوالی شاه جوی برگزار کردیم و قطع نامۀ خودرا با آن ها شریک کردیم؛ آنان بسیار خوش استند و جنگ را نکوهش می کنند و از صلح پشتیبانی می کنند.»

در همین حال، باشنده‌گان ولسوالی شاه جوی زابل، از مخالفان مسلح دولت می‍‌خواهند که از جنگ دست بکشند: «ما به این خاطر از این حرکت استقبال می کنیم که این حرکت بسیار یک اقدام خوب است و بخاطر صلح و تأمین امنیت است.»

این اعتراض‌ها، در حدود سه ماه پیش پس از آن آغاز شدند که در نتیجۀ حملۀ هراس افگنان در یک میدان ورزشی در هلمند، بیش از ده تن کشته شدند و بیش از پنجاه تن دیگر زخی شدند.

افغانستان

ادامۀ سفر صلح خواهان؛ جوانان هلمند به سوی غزنی حرکت کردند

اعضای کاروان صلح خواهان هلمند، در حدود ۲۰ روز پیش سفرشان را از ولایت هلمند به مقصد کابل آغاز کردند؛ آنان از کندهار گذشته اند و قرار است ولایت‌های زابل، غزنی و میدان وردک را نیز پیاده طی کنند.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ سفر اعضای «کاروان صلح خواهان»، جوانان هلمند راه شان را به سوی ولایت غزنی به پیش گرفتند.

جوانان صلح خواه هلمندی، نزدیک به بیست روز است که از ولایت هلمند پای پیاده به سوی کابل حرکت کرده اند.

کاروان این جوانان که سه روز پیش به ولسوالی شاه جوی ولایت زابل رسیدند، از سوی باشنده‌گان این ولسوالی به گرمی استقبال شد و شماری از باشنده‌گان شاه جوی از این حرکت پشتیبانی کردند.

این جوانان پس از آن تصمیم گرفتند که مسیر هلمند – کابل را پای پیاده طی کنند که پس از دوماه اعتراض و تحصن ازبهر ناامنی و تأمین صلح در هلمند، طرف های درگیر به خواست آنان وقعی نگذاشتند.

آنان، این بار از طالبان و حکومت می‎خواهند که حداقل به احترام ماه مبارک رمضان، آتش بس کنند و زمینۀ گفت وگوهای صلح را فراهم کنند.

مولاداد، یکی از این جوان است. او در این باره گفت: «باشنده‌گان شاه جوی از ما استقبال خوبی کردند و ما نشست های مان را با تمامی اقشار ولسوالی شاه جوی برگزار کردیم و قطع نامۀ خودرا با آن ها شریک کردیم؛ آنان بسیار خوش استند و جنگ را نکوهش می کنند و از صلح پشتیبانی می کنند.»

در همین حال، باشنده‌گان ولسوالی شاه جوی زابل، از مخالفان مسلح دولت می‍‌خواهند که از جنگ دست بکشند: «ما به این خاطر از این حرکت استقبال می کنیم که این حرکت بسیار یک اقدام خوب است و بخاطر صلح و تأمین امنیت است.»

این اعتراض‌ها، در حدود سه ماه پیش پس از آن آغاز شدند که در نتیجۀ حملۀ هراس افگنان در یک میدان ورزشی در هلمند، بیش از ده تن کشته شدند و بیش از پنجاه تن دیگر زخی شدند.

هم‌رسانی کنید