تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ادارۀ احصائیه: تا ۲۰ سال آینده جمعیت کشور به ۴۳.۷ میلیون نفر خواهد رسید

ادارۀ مرکزی احصاییه می‌گوید که جمعیت کشور نزدیک به ۲۹ میلیون و ۱۵۷ هزار تن است و تا ۲۰ سال آینده این شمار به ۴۳.۷ میلیون تن افزایش خواهد یافت و حکومت باید برای ادارۀ رشد جمعیت به‌گونۀ درست برنامه‌ریزی کند.

در حالی که امروز یازدهم جولای روز جهانی جمعیت است؛ اداره احصائیۀ مرکزی کشور می‌گوید که سالانه ۲.۰۳ درسد جمعیت کشور افزایش می‌یابد.

حسیب موحد، معاون ادارۀ مرکزی احصائیه می‌گوید: «متأسفانه در افغانستان علاوه بر آن‌که رشد جمعیت بسیار سریع است، رشد اقتصادی ما در سال‌های اخیر خیلی کاهش یافته‌است. اگر رشد اقتصادی ما بالاتراز شش درصد باشد، باز هم جای نگرانی نیست.»

سازمان ملل متحد امسال با شعار «جهان سرمایه‌گذاری روی دختران» از روزجهانی جمعیت گرامی داشت ‌کرد و علت برگزیدن این شعار را مبارزه با ازدواج دختران زیر سن در جهان می‌گوید.

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که یکی از علت‌های اصلی رشد نامنظم جمعیت در کشور، سطح پایین آگاهی خانواده‌ها دربارۀ داشتن فرزندان بیشتر است.

زلیخا انوری، سرپرست ریاست صحت و بارداری، می‌گوید: «خانم‌ها هر قدر که کودک بیشتر به دنیا بیاورند، همان‌قدر جان آنان با خطر روبه‌رو می‌شود.»

یکی‌از علت‌های اصلی رشد جمعیت علاقه‌مندی بسیاری از خانواده‌های نادار و متوسط جامعه به فرزندان بیشتر گفته می‌شود.

عبدالسمیع اسدی، باشنده کابل، می‌گوید که ۱۰۰ سال دارد و چهار بار ازدواج کرده است و ۳۰ دختر و پسر دارد. او می‌گوید: «۱۴ دختر را به خانۀ بخت‌اش فرستادم و به ۱۲ پسرم زن گرفتم. بیش‌از ۲۰۰ نواسه و کواسه دارم شُکر.»

عبدالهادی اسدی، پسر عبدالسمیع، می‌گوید: «اگر در خانواده‌ها اتفاق و اتحاد باشد، جمعیت هرقدر که باشد می‌توانید معنای زنده‌گی را بدانید.»

رشد جمعیتِ کشور نگران‌کننده گفته می‌شود؛ از همین‌رو احتمال می‌رود ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور بیشتر شود؛ زیرا رشد اقتصادی بسیار پایین است و میزان فقر نیز نزدیک به ۳۶ درسد است.

افغانستان

ادارۀ احصائیه: تا ۲۰ سال آینده جمعیت کشور به ۴۳.۷ میلیون نفر خواهد رسید

ادارۀ مرکزی احصاییه می‌گوید که جمعیت کشور نزدیک به ۲۹ میلیون و ۱۵۷ هزار تن است و تا ۲۰ سال آینده ا

Thumbnail

ادارۀ مرکزی احصاییه می‌گوید که جمعیت کشور نزدیک به ۲۹ میلیون و ۱۵۷ هزار تن است و تا ۲۰ سال آینده این شمار به ۴۳.۷ میلیون تن افزایش خواهد یافت و حکومت باید برای ادارۀ رشد جمعیت به‌گونۀ درست برنامه‌ریزی کند.

در حالی که امروز یازدهم جولای روز جهانی جمعیت است؛ اداره احصائیۀ مرکزی کشور می‌گوید که سالانه ۲.۰۳ درسد جمعیت کشور افزایش می‌یابد.

حسیب موحد، معاون ادارۀ مرکزی احصائیه می‌گوید: «متأسفانه در افغانستان علاوه بر آن‌که رشد جمعیت بسیار سریع است، رشد اقتصادی ما در سال‌های اخیر خیلی کاهش یافته‌است. اگر رشد اقتصادی ما بالاتراز شش درصد باشد، باز هم جای نگرانی نیست.»

سازمان ملل متحد امسال با شعار «جهان سرمایه‌گذاری روی دختران» از روزجهانی جمعیت گرامی داشت ‌کرد و علت برگزیدن این شعار را مبارزه با ازدواج دختران زیر سن در جهان می‌گوید.

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که یکی از علت‌های اصلی رشد نامنظم جمعیت در کشور، سطح پایین آگاهی خانواده‌ها دربارۀ داشتن فرزندان بیشتر است.

زلیخا انوری، سرپرست ریاست صحت و بارداری، می‌گوید: «خانم‌ها هر قدر که کودک بیشتر به دنیا بیاورند، همان‌قدر جان آنان با خطر روبه‌رو می‌شود.»

یکی‌از علت‌های اصلی رشد جمعیت علاقه‌مندی بسیاری از خانواده‌های نادار و متوسط جامعه به فرزندان بیشتر گفته می‌شود.

عبدالسمیع اسدی، باشنده کابل، می‌گوید که ۱۰۰ سال دارد و چهار بار ازدواج کرده است و ۳۰ دختر و پسر دارد. او می‌گوید: «۱۴ دختر را به خانۀ بخت‌اش فرستادم و به ۱۲ پسرم زن گرفتم. بیش‌از ۲۰۰ نواسه و کواسه دارم شُکر.»

عبدالهادی اسدی، پسر عبدالسمیع، می‌گوید: «اگر در خانواده‌ها اتفاق و اتحاد باشد، جمعیت هرقدر که باشد می‌توانید معنای زنده‌گی را بدانید.»

رشد جمعیتِ کشور نگران‌کننده گفته می‌شود؛ از همین‌رو احتمال می‌رود ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور بیشتر شود؛ زیرا رشد اقتصادی بسیار پایین است و میزان فقر نیز نزدیک به ۳۶ درسد است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره