تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

احتمال برگزاری نشست قطر در مقیاس کوچک‌تر

در حالی‌‎که انتظار می‌رفت به روزهای شنبه و یک‌شنبۀ این هفته، نشستی میان گروه بزرگی از سیاست‌گران افغانستان با نماینده‌گان طالبان در قطر برگزار شود، اما اکنون منابع آگاه از گفت وگوهای صلح، از برگزاری این نشست در مقیاس کوچک‌تر و شرکت کننده‌گان کمتر سخن می‌زنند.

به گفتۀ این منابع، این نشست کوچک برای امروز(شنبه، ۳۱حمل) برنامه‌ریزی شده‌ بود و شرکت کننده‌گان آن‌هم کسانی استند که در بیرون از افغانستان زنده‌گی می‌کنند.

وحید مژده، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «آن‌هایی‌که از کشورهای دیگر آمدند، تأکید بر این خواهند داشت که باید نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود، قراردادهایی‌که افغانستان با کشورهای دیگر در طول هفده، هژده سال گذشته داشته، ملغا شوند و مسایلی از این قبیل. من فکر می‌کنم این به ضرر دولت افغانستان تمام شد، اما طالبان به هر حال کاری را که می‌کردند، آن را با یک گروه کوچکتری انجام دادند.»

شماری از سیاستگران افغان، از برگزار نشدن نشست قطر با حضور نماینده‌گان حکومت افغانستان و طالبان ابراز تأسف می‌کنند و می‌گویند که اختلاف‌های سیاستگران در درون و بیرون از حکومت یکی از علت‌های بنیادی برهم زدن این نشسشت بود.

احمدالله علیزی، والی پیشین کابل بیان داشت: «مردم افغانستان نمی‌خواهند که به یک بن‌بست روبه‌رو شوند به هر شکلی‌که می‌شود باید ما به طرف صلح برویم.»

فوزیه کوفی، عضو دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر، نیز اظهار داشت: «من یعقین دارم که این نشست در یک گفت‌وگوی جدی ادامه خواهد یافت و این پروسه باید ادامه داشته باشد.»

اما، حکومت افغانستان علت اصلی این بن‌بست را مداخلۀ حکومت قطر در فهرست شرکت کننده‎گان این نشست می‌داند. 
شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفت: «از جانب دولت افغانستان، تمام آماده‌گی‌ها برای اعزام یک هیئت به نشست دوحه گرفته شده بود، تاریخی‌که قبلأ ذکر شده بود، فعلأ لغو شده؛ ملاحظاتی‌که مردم افغانستان دارند در صورتی‌که این ملاحظات برآورده شود، ما برای حضور در نشستی‌که احیاناً دوباره برگزار شود مشکل نداریم.»

از سویی دیگر، در حالی که نقش پاکستان در کشانیدن طالبان برای گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان اثرگذار دانسته می‌شود، نخست‌وزیرپاکستان می‌گوید که پس از این تنها برای تأمین صلح در افغانستان دعا خواهد کرد.

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان تصریح کرد: «امروز به حکومت افغانستان هیچ نصیحتی نمی‌کنم؛ زیرا می‌گویند که مداخله می‌شود. از همین‌رو توصیه‌یی نمی‌کنم. تنها برای شما دعا می‌کنم که خداوند در افغانستان امنیت بیاورد تا آنان نیز پیشرفت کنند. آنان چهل سال جنگ را دیده‌اند.»

تاکنون روشن نیست که پس از این نشست میان نماینده‌گان طالبان و سیاست‌گران افغان مشمول نماینده‌گان حکومت افغانستان در قطر برگزار خواهد شد یا نه.

حکومت افغانستان، از برگزاری نشست دیگری در پیوند به صلح افغانستان در شهرسمرقند اوزبیکستان در آینده خبر می‌دهد.

افغانستان

احتمال برگزاری نشست قطر در مقیاس کوچک‌تر

این نشست کوچک برای امروز (شنبه، ۳۱حمل) برنامه‌ریزی شده‌ بود و شرکت کننده‌گان آن‌هم کسانی استند که در بیرون از افغانستان زنده‌گی می‌کنند.

Thumbnail

در حالی‌‎که انتظار می‌رفت به روزهای شنبه و یک‌شنبۀ این هفته، نشستی میان گروه بزرگی از سیاست‌گران افغانستان با نماینده‌گان طالبان در قطر برگزار شود، اما اکنون منابع آگاه از گفت وگوهای صلح، از برگزاری این نشست در مقیاس کوچک‌تر و شرکت کننده‌گان کمتر سخن می‌زنند.

به گفتۀ این منابع، این نشست کوچک برای امروز(شنبه، ۳۱حمل) برنامه‌ریزی شده‌ بود و شرکت کننده‌گان آن‌هم کسانی استند که در بیرون از افغانستان زنده‌گی می‌کنند.

وحید مژده، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «آن‌هایی‌که از کشورهای دیگر آمدند، تأکید بر این خواهند داشت که باید نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود، قراردادهایی‌که افغانستان با کشورهای دیگر در طول هفده، هژده سال گذشته داشته، ملغا شوند و مسایلی از این قبیل. من فکر می‌کنم این به ضرر دولت افغانستان تمام شد، اما طالبان به هر حال کاری را که می‌کردند، آن را با یک گروه کوچکتری انجام دادند.»

شماری از سیاستگران افغان، از برگزار نشدن نشست قطر با حضور نماینده‌گان حکومت افغانستان و طالبان ابراز تأسف می‌کنند و می‌گویند که اختلاف‌های سیاستگران در درون و بیرون از حکومت یکی از علت‌های بنیادی برهم زدن این نشسشت بود.

احمدالله علیزی، والی پیشین کابل بیان داشت: «مردم افغانستان نمی‌خواهند که به یک بن‌بست روبه‌رو شوند به هر شکلی‌که می‌شود باید ما به طرف صلح برویم.»

فوزیه کوفی، عضو دستۀ انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر، نیز اظهار داشت: «من یعقین دارم که این نشست در یک گفت‌وگوی جدی ادامه خواهد یافت و این پروسه باید ادامه داشته باشد.»

اما، حکومت افغانستان علت اصلی این بن‌بست را مداخلۀ حکومت قطر در فهرست شرکت کننده‎گان این نشست می‌داند. 
شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفت: «از جانب دولت افغانستان، تمام آماده‌گی‌ها برای اعزام یک هیئت به نشست دوحه گرفته شده بود، تاریخی‌که قبلأ ذکر شده بود، فعلأ لغو شده؛ ملاحظاتی‌که مردم افغانستان دارند در صورتی‌که این ملاحظات برآورده شود، ما برای حضور در نشستی‌که احیاناً دوباره برگزار شود مشکل نداریم.»

از سویی دیگر، در حالی که نقش پاکستان در کشانیدن طالبان برای گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان اثرگذار دانسته می‌شود، نخست‌وزیرپاکستان می‌گوید که پس از این تنها برای تأمین صلح در افغانستان دعا خواهد کرد.

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان تصریح کرد: «امروز به حکومت افغانستان هیچ نصیحتی نمی‌کنم؛ زیرا می‌گویند که مداخله می‌شود. از همین‌رو توصیه‌یی نمی‌کنم. تنها برای شما دعا می‌کنم که خداوند در افغانستان امنیت بیاورد تا آنان نیز پیشرفت کنند. آنان چهل سال جنگ را دیده‌اند.»

تاکنون روشن نیست که پس از این نشست میان نماینده‌گان طالبان و سیاست‌گران افغان مشمول نماینده‌گان حکومت افغانستان در قطر برگزار خواهد شد یا نه.

حکومت افغانستان، از برگزاری نشست دیگری در پیوند به صلح افغانستان در شهرسمرقند اوزبیکستان در آینده خبر می‌دهد.

هم‌رسانی کنید