تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اجماع زنان برای صلح: حقوق زنان در مذاکرات صلح نادیده گرفته نشوند

اجماع زنان برای صلح افغانستان، روز جمعه (۱۰حوت) در قطع‌نامۀ پانزده ماده‌یی موقف شان را در گفت وگوهای صلح اعلام کردند.

نشست اجماع زنان برای صلح افغانستان، روز پنج‌شنبه (۹حوت) با حضور ۷۰۰زن از سراسر افغانستان در تالار لویۀ جرگه در کابل برگزار شد، اما قطع‌نامۀ آنان امروز اعلام شد.

این زنان می‌گویند که نباید صلح دست خوش معاملات سیاسی شود و در این میان حق زنان نادیده گرفته شوند.

آتش‌بس میان طرف‌های درگیر، برقراری صلح پایدار، حفظ ارزش‌های بیش از یک ونیم دهه گذشته، عملی شدن قانون در برابر زورگویان، مبارزه با فساد و خشونت‌ها، پشیبانی از نیروهای امنیتی کشور بخشای دیگر این قطع‌نامه پانزده ماده‌یی استند.

زهره یوسف، مشاور بانوی نخست کشور گفت: «زنان افغانستان، اکنون برای شان ثبات شده است که در میز مذاکرات صلح باید خودشان صدا داشته باشند، زیرا اعتبار و اعتماد سر یک عده‌ ما نداریم.»

حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز بیان داشت: «هرگونه ادعاها را مبنی بر طرح ایجاد حکومت موقت را شدیدأ محکوم نموده و خواهان برگزاری انتخابات استیم.»

همزمان با شدت گیری تلاش‌ها برای صلح، پیش از این نیز زنان از آن‌چه که احتمال نادیده گرفته‌شدن حقوق و دستاوردهای شان در گفت‌وگوهای صلح می‌دانند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنان، بارها با برگزاری نشست‌ها، خواهان سهیم شدن زنان در روند گفت‌وگوهای صلح شده‌اند – گفت‌وگوهایی‌که تاکنون حتا حکومت در آن سهیم نیست.

طالبان و ایالات متحده تاکنون چهار بار باهم دیدار کرده‌اند و پجمین دور گفت‌وگوهای آنان هم در جریان است. در حالی‌که طالبان هرگونه گفت‌وگو با حکومت را رد کرده‌اند.

زنان در افغانستان، نگران اند که مبادا در غیبت آنان، دربارۀ آیندۀ شان تصمیم گرفته شود. 

کویتا صدیقی، عضو کمیتۀ مشورتی زنان برای صلح می‌گوید: «صدای زنان افغانستان، متحدانه از یک حنجره بلند شود، آن نادیده گرفته نخواهد شد.»

افغانستان

اجماع زنان برای صلح: حقوق زنان در مذاکرات صلح نادیده گرفته نشوند

زنان می‌گویند که نباید صلح دست خوش معاملات سیاسی شود و در این میان حق زنان نادیده گرفته شوند.

تصویر بندانگشتی

اجماع زنان برای صلح افغانستان، روز جمعه (۱۰حوت) در قطع‌نامۀ پانزده ماده‌یی موقف شان را در گفت وگوهای صلح اعلام کردند.

نشست اجماع زنان برای صلح افغانستان، روز پنج‌شنبه (۹حوت) با حضور ۷۰۰زن از سراسر افغانستان در تالار لویۀ جرگه در کابل برگزار شد، اما قطع‌نامۀ آنان امروز اعلام شد.

این زنان می‌گویند که نباید صلح دست خوش معاملات سیاسی شود و در این میان حق زنان نادیده گرفته شوند.

آتش‌بس میان طرف‌های درگیر، برقراری صلح پایدار، حفظ ارزش‌های بیش از یک ونیم دهه گذشته، عملی شدن قانون در برابر زورگویان، مبارزه با فساد و خشونت‌ها، پشیبانی از نیروهای امنیتی کشور بخشای دیگر این قطع‌نامه پانزده ماده‌یی استند.

زهره یوسف، مشاور بانوی نخست کشور گفت: «زنان افغانستان، اکنون برای شان ثبات شده است که در میز مذاکرات صلح باید خودشان صدا داشته باشند، زیرا اعتبار و اعتماد سر یک عده‌ ما نداریم.»

حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز بیان داشت: «هرگونه ادعاها را مبنی بر طرح ایجاد حکومت موقت را شدیدأ محکوم نموده و خواهان برگزاری انتخابات استیم.»

همزمان با شدت گیری تلاش‌ها برای صلح، پیش از این نیز زنان از آن‌چه که احتمال نادیده گرفته‌شدن حقوق و دستاوردهای شان در گفت‌وگوهای صلح می‌دانند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنان، بارها با برگزاری نشست‌ها، خواهان سهیم شدن زنان در روند گفت‌وگوهای صلح شده‌اند – گفت‌وگوهایی‌که تاکنون حتا حکومت در آن سهیم نیست.

طالبان و ایالات متحده تاکنون چهار بار باهم دیدار کرده‌اند و پجمین دور گفت‌وگوهای آنان هم در جریان است. در حالی‌که طالبان هرگونه گفت‌وگو با حکومت را رد کرده‌اند.

زنان در افغانستان، نگران اند که مبادا در غیبت آنان، دربارۀ آیندۀ شان تصمیم گرفته شود. 

کویتا صدیقی، عضو کمیتۀ مشورتی زنان برای صلح می‌گوید: «صدای زنان افغانستان، متحدانه از یک حنجره بلند شود، آن نادیده گرفته نخواهد شد.»

هم‌رسانی کنید