تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اترا: شرکت‌های مخابراتی به علت خدمات کم‌ کیفیت جریمه شده‌اند

در سه ماه گذشته تمامی شرکت‎های مخابراتی در کشور به علت خدمات کم‎کیفیت شان هر کدام تا یک صد میلیون افغانی به اداره تنظیم خدمات مخابراتی «اترا» جریمه پرداخته‎اند.

مسوولان این اداره می‌گویند که در کنار چالش‌های دیگر، شرکت‌های مخابراتی نیز درعرضه خدمات کم کیفیت در کشور مقصر استند.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی پس از آن این اظهارات را ابراز کرد که مردم در چند روز گذشته پی‌‌هم از کیفیت پایین خدمات مخابراتی و واقعی نبودن بسته‌های مخابراتی و انترنتی‌یی که از سوی شرکت‌های مخابراتی اعلام می‌‌شوند، شکایت کرده‌اند. 

مسوولان  این اداره می‌گویند که در سه ماه گذشته در حدود شش هزار شکایت از سراسر افغانستان به آنان رسیده‌اند.

محمد نجیب عزیزی، رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی، گفت: «شرکت‌های مخابراتی هم مقصر هستند. به خاطر این‌که مصارف خود را کمتر نگاه کنند، «بنوت» کمتر را اختصاص می‌دهند و قیمت که بنوت کمتر را اختصاص می‌دهند در مقابل آن مطابق قانون، جریمه‌ها را می‌پردازند. تنها و تنها گفته می‌توانم که در یک ربح گذشته هر شرکت مخابراتی حد اقل صد میلیون افغانی منحیث جریمه به خاطر پایین بودن خدمات مخابراتی پرداخت کرده‌اند.»

در همین حال شماری از باشنده‌گان ولایت هرات  در کنار ولایت‌های دیگر با انتقاد از کارکرد اداره اترا می‌گویند که شماری از شرکت‌های مخابراتی پول‌های‌شان را می‌دزدند و بسته‌های انترنتی‌یی شان واقعی نیستند. 

این باشنده‌گان هرات اداره اترا را به کم کاری متهم می‌سازند و می‌گویند که از سال‌ها بدینسو مشکلات شان در کیفیت خدمات شرکت‌های مخابراتی حل نمی‌شوند.

محمد حسین، باشنده ولایت هرات، گفت: «پیام خیلی می‌یاد و تا می‌بینی که نصف  پول‌ها را بر می‌دارد.»

فرزانه محمدی، باشنده ولایت هرات، گفت: «پول را که اضافه می‌کنیم، دفعتا گم می‌شود. و برنامه‌های که خود شان از پیش خود فعال می‌کنند، به بهانه‌های مختلف پول بر می‌دارند.»  

غلام ربانی عثمانی، باشنده ولایت هرات، گفت: «همیشه بار بار این برنامه‌ها از طرف شرکت‌ها تکرار شده است.»

اما ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت هرات از عملی ساختن برنامه‌ها برای بهبود خدمات مخابراتی در این ولایت خبر می‌دهد.

این در حالیست که پیش از این هم شماری از شهروندان در بخش‌های گونه‌گون کشور از خدمات پایین و واقعی نبودن بسته‌های انترنتی شکایت داشته‌اند. 

افغانستان

اترا: شرکت‌های مخابراتی به علت خدمات کم‌ کیفیت جریمه شده‌اند

پس از شکایت‌های پی‌هم مردم از کیفیت پایین خدمات مخابراتی و واقعی نبودن بسته‌های مخابراتی و انترنتی‌یی که از سوی شرکت‌ها اعلام می‌شوند، اداره تنظیم خدمات مخابراتی می‌پذیرد که شرکت‌های مخابراتی در کشور خدمات کم کیفیت را به مردم عرضه می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

در سه ماه گذشته تمامی شرکت‎های مخابراتی در کشور به علت خدمات کم‎کیفیت شان هر کدام تا یک صد میلیون افغانی به اداره تنظیم خدمات مخابراتی «اترا» جریمه پرداخته‎اند.

مسوولان این اداره می‌گویند که در کنار چالش‌های دیگر، شرکت‌های مخابراتی نیز درعرضه خدمات کم کیفیت در کشور مقصر استند.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی پس از آن این اظهارات را ابراز کرد که مردم در چند روز گذشته پی‌‌هم از کیفیت پایین خدمات مخابراتی و واقعی نبودن بسته‌های مخابراتی و انترنتی‌یی که از سوی شرکت‌های مخابراتی اعلام می‌‌شوند، شکایت کرده‌اند. 

مسوولان  این اداره می‌گویند که در سه ماه گذشته در حدود شش هزار شکایت از سراسر افغانستان به آنان رسیده‌اند.

محمد نجیب عزیزی، رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی، گفت: «شرکت‌های مخابراتی هم مقصر هستند. به خاطر این‌که مصارف خود را کمتر نگاه کنند، «بنوت» کمتر را اختصاص می‌دهند و قیمت که بنوت کمتر را اختصاص می‌دهند در مقابل آن مطابق قانون، جریمه‌ها را می‌پردازند. تنها و تنها گفته می‌توانم که در یک ربح گذشته هر شرکت مخابراتی حد اقل صد میلیون افغانی منحیث جریمه به خاطر پایین بودن خدمات مخابراتی پرداخت کرده‌اند.»

در همین حال شماری از باشنده‌گان ولایت هرات  در کنار ولایت‌های دیگر با انتقاد از کارکرد اداره اترا می‌گویند که شماری از شرکت‌های مخابراتی پول‌های‌شان را می‌دزدند و بسته‌های انترنتی‌یی شان واقعی نیستند. 

این باشنده‌گان هرات اداره اترا را به کم کاری متهم می‌سازند و می‌گویند که از سال‌ها بدینسو مشکلات شان در کیفیت خدمات شرکت‌های مخابراتی حل نمی‌شوند.

محمد حسین، باشنده ولایت هرات، گفت: «پیام خیلی می‌یاد و تا می‌بینی که نصف  پول‌ها را بر می‌دارد.»

فرزانه محمدی، باشنده ولایت هرات، گفت: «پول را که اضافه می‌کنیم، دفعتا گم می‌شود. و برنامه‌های که خود شان از پیش خود فعال می‌کنند، به بهانه‌های مختلف پول بر می‌دارند.»  

غلام ربانی عثمانی، باشنده ولایت هرات، گفت: «همیشه بار بار این برنامه‌ها از طرف شرکت‌ها تکرار شده است.»

اما ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت هرات از عملی ساختن برنامه‌ها برای بهبود خدمات مخابراتی در این ولایت خبر می‌دهد.

این در حالیست که پیش از این هم شماری از شهروندان در بخش‌های گونه‌گون کشور از خدمات پایین و واقعی نبودن بسته‌های انترنتی شکایت داشته‌اند. 

هم‌رسانی کنید