تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تشکیل ائتلاف تازه توسط احزاب سیاسی

شماری از مقام‌های ارشد حکومت، چهره‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی در نشستی در کابل موجودیت یک ائتلاف تازه را زیر نام «ائتلاف بزرگ ملی افغانستان» اعلام کردند. 

اعضای احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، وحدت ملی، جبهه نوین ملی افغانستان، محور مردم افغانستان، نمایندۀ حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، و چهره‌های نزدیک به آقای کرزی و شمار دیگری از چهره‌های سیاسی کشور در نشست اعلام موجودیت این ائتلاف حضور داشتند.

این ائتلاف در ابتدأ در ماه ثور سال روان خورشیدی در ترکیه تشکیل شد. 

در این نشست عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی گفت افغانستان در پرتگاه سقوط قرارگرفته است و علت آن به گفتۀ او ناکارایی‌های رهبران حکومت است.

اوبلند شدن برخی از بیرق‌های جدایی‌خواهی را در برخی از بخش‌ها نمایانگر ناخشنودی مردم از دولت خواند و گفت که اگر حکومت درست کار نکند، مردم به سوی تفرقه بیشتر خواهند رفت.

آقای نور "استفاده نادرست" از نیروهای امنیتی را خطرناک به منافع ملی خواند و گفت که این کار پایه‌های نظام را تضعیف خواهد کرد. 

او از حکومت خواست تا در تبانی با احزاب راه حل‌ها را برای بحران کنونی کشور پیدا کند.

رییس اجراییه جمعیت اسلامی سازمان ملل متحد را نیز انتقاد کرد و گفت که در برخورد با مسایل کنونی طرف واقع است و بی‌طرفی یوناما زیر پرسش رفته است.

او همچنان ادعا کرد که از میان نزدیک به نه میلیون ثبت نام شونده به انتخابات در حدود چهار میلیون رأی جعلی استند.

در این نشست، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه حکومت، گفت که اوضاع در کشور به اندازه نگران کننده است که مردم در حال فرار استند و یک بخش بزرگی از کشور به دست مخالفان مسلح است.

افغانستان

تشکیل ائتلاف تازه توسط احزاب سیاسی

در این نشست سخنرانان بیشتر از کارکردهای حکومت در چند سال اخیر انتقاد کرده و بر تقویت یکپارچه‌گی میان مردم تأکید کردند. 

تصویر بندانگشتی

شماری از مقام‌های ارشد حکومت، چهره‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی در نشستی در کابل موجودیت یک ائتلاف تازه را زیر نام «ائتلاف بزرگ ملی افغانستان» اعلام کردند. 

اعضای احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، وحدت ملی، جبهه نوین ملی افغانستان، محور مردم افغانستان، نمایندۀ حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، و چهره‌های نزدیک به آقای کرزی و شمار دیگری از چهره‌های سیاسی کشور در نشست اعلام موجودیت این ائتلاف حضور داشتند.

این ائتلاف در ابتدأ در ماه ثور سال روان خورشیدی در ترکیه تشکیل شد. 

در این نشست عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی گفت افغانستان در پرتگاه سقوط قرارگرفته است و علت آن به گفتۀ او ناکارایی‌های رهبران حکومت است.

اوبلند شدن برخی از بیرق‌های جدایی‌خواهی را در برخی از بخش‌ها نمایانگر ناخشنودی مردم از دولت خواند و گفت که اگر حکومت درست کار نکند، مردم به سوی تفرقه بیشتر خواهند رفت.

آقای نور "استفاده نادرست" از نیروهای امنیتی را خطرناک به منافع ملی خواند و گفت که این کار پایه‌های نظام را تضعیف خواهد کرد. 

او از حکومت خواست تا در تبانی با احزاب راه حل‌ها را برای بحران کنونی کشور پیدا کند.

رییس اجراییه جمعیت اسلامی سازمان ملل متحد را نیز انتقاد کرد و گفت که در برخورد با مسایل کنونی طرف واقع است و بی‌طرفی یوناما زیر پرسش رفته است.

او همچنان ادعا کرد که از میان نزدیک به نه میلیون ثبت نام شونده به انتخابات در حدود چهار میلیون رأی جعلی استند.

در این نشست، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه حکومت، گفت که اوضاع در کشور به اندازه نگران کننده است که مردم در حال فرار استند و یک بخش بزرگی از کشور به دست مخالفان مسلح است.

هم‌رسانی کنید